Ingår i temat
Uppdrag under press
Läs senare

Jesper Nilsson, fritidspedagog:

Uppdrag under press»Här röstar eleverna om stort och smått«

08 maj 2018
Foto: Emil Malmborg

Hur jobbar du med demokrati med dina elever?

– Vi har stormöten i aulan varannan vecka. I den bästa av världar skulle vi hålla möte oftare.

Hur går mötena till?

– Barnen lämnar in förslagen till oss vuxna och vi skriver sedan en dagordning. Eleverna presenterar sina förslag under mötet och ordet fördelas utifrån hur många förslag det finns på dagordningen. Eleverna blundar när de röstar. De som tjuvkikar förlorar sin rösträtt.

Jesper Nilsson

Lärarkategori: Lärare i fritidshem.

Bostadsort: Malmö

Skola: Ribergsborgsskolan i Malmö.

Antal år i yrket: Två och ett halvt år.

Varför blundar eleverna när de röstar?

– För att de ska rösta efter egen åsikt och inte sin väns. Samt att alla i samhället har rätt att rösta anonymt, precis som i våra val till riksdagen.

Vad beslutar barnen om?

– Vi har valt att hålla det till verksamheten på fritids. Det handlar bland annat om ordningsregler, men även om aktiviteter. Några barn vill att vi tar upp frågor som ligger utanför vår verksamhet, men det är inget vi lyfter här, eftersom vi inte kan påverka frågor utanför fritidshemmet.

Hur klarar barnen att leda mötet?

– Det är många barn som med stolthet klarar av att förvalta makt. Alla klarar inte av att leda möten men en del tycker bara att det är roligt. Det finns barn som har scenskräck men som går upp och presenterar förslag eftersom de tycker att det är värt besväret.

Varför gör du det här?

– Barn blir så som man uppfostrar dem. De tillbringar mycket tid i skolan och många barn saknar makt över sin tillvaro. Det finns ett synsätt i samhället att barn ska skyddas från allt som är farligt. Jag säger att vi ska ge barnen makt, men det ska ske organiserat.

Klarar barn av att få så mycket makt?

– Frågan är om alla vuxna vet vad deras eget bästa är. Svaret på den frågan är givetvis nej, men de har ändå makt. Det finns en bild som säger att barn måste mogna innan de kan fatta demokratiska beslut. Men det finns många vuxna som inte är mogna. Barnen ska bli redo för livet. Samtidigt handlar det inte om att vissa ska roffa åt sig makt. Vi har bestämt att de förslag som läggs fram under våra möten ska gynna så många personer som möjligt. Vi pratar alltid om värdet av inkludering. Vi går in och stöttar när det behövs.

Vad vill du uppnå?

– Vi vill fostra fram värden som pragmatism, att hålla sig till ordningen och verkställandet, som är den viktigaste delen. Ska man ha disco ska också gruppen som lagt förslaget genomföra det. Barnen ska hålla budget och delegera ansvaret.

Vad tycker barnen om era möten?

– De inser att de har chansen att påverka vad vi ska göra. Ingen sabbar den möjligheten.

Alla artiklar i temat Uppdrag under press (12)

ur Lärarförbundets Magasin