Ingår i temat
Flerspråka
Läs senare

Jannike Martini: Vi räknar till tio

FlerspråkaFörskolläraren Jannike Martini berättar hur de jobbar med flerspråkighet på hennes förskola i Karlstad.

17 nov 2017

Hur jobbar du med flerspråkighet?

— Vi har integrerat modersmålen i den vanliga verksamheten. Tidigare var språken väldigt bundna till olika platser för barnen — på förskolan talades svenska och hemma talades modersmålet. Modersmålsundervisningen var avskild från resten av förskolan, modersmålslärarna tog med sig barnen till ett särskilt rum och arbetade med helt andra saker än vi andra. Nu är det en självklarhet för barnen att de kan prata sitt modersmål på förskolan.

På vilket sätt har ni integrerat modersmålen?

Jannike Martini

Lärarkategori: Förskollärare.

Bostadsort: Hammarö.

Antal år i yrket: 6 år.

Förskola: Dirigenten i Karlstad.

Andel elever med annat modersmål än svenska: 90 procent.

Antal språk på förskolan: 15.

— Vi försöker hela tiden få med språken i projekt och annat som händer på förskolan. Om vi till exempel arbetar med plantering är modersmålslärarna med och berättar vad jord, vatten och blomma heter. Vi tar också hjälp av barnens föräldrar. En del begrepp försöker vi anställda själva träna in. När barnen har affär, för att arbeta med matematik, lär vi oss till exempel räkna till tio på de olika språken. Det går ganska lätt och är ett bra sätt att visa intresse för modersmålen.

Hur använder ni annars rent praktiskt de olika språken?

— Barnen får lyssna på sånger och sagor och se på filmer på sina modersmål. Vi har samlat QR-koder som är kopplade till musik och filmsnuttar, bland annat på UR. Barnen kan själva välja vad de vill se och lyssna på, genom att läsa av koderna med sina plattor. På det viset kan de välja språk för Blinka lilla stjärna eller en födelsedagssång. Ibland lyssnar de enskilt i hörlurar, ibland tillsammans via högtalarna. Modersmålslärarna och vårdnadshavarna hjälper oss hitta klippen.

Varför satsar ni så mycket på modersmålen, i stället för att fokusera på svenskan?

— Det blir automatiskt fokus på svenskan, eftersom de flesta pedagoger pratar svenska. Men dels säger forskningen att modersmålen gynnar språkutvecklingen även i svenskan, dels ser vi det som vårt uppdrag att utveckla även barnens modersmål — det står i läroplanen att vi ska språkutveckla, men inte vilket språk. Tyvärr får vi inte behålla modersmålslärarna från vårterminen. De ska bara vara i skolan så vi får börja stå på egna ben.

Hur tror du det går?

— Det ska nog gå ganska bra. Vi kan jobba vidare med vårdnadshavarna och det material vi redan skapat. Dessutom har vi tre anställda som kan arabiska och kurdiska. Det är en otrolig tillgång. För oss andra har det blivit en vana att arbeta med språk vi inte kan.

Har du något tips till kollegor som vill börja jobba som ni?

— En bra början är att vara genuint intresserad, att fråga barnen om ord och visa att man vill veta. De flerspråkiga barnen är inte bristfälliga i svenska utan resurser i sina modersmål.

Alla artiklar i temat Flerspråka (11)

ur Lärarförbundets Magasin