Läs senare

Inspirerande om elevaktivt arbete

BokrecensionFöreställ dig en klass där motivationen hos många elever brister och där konflikter i gruppen tar stor plats. Hur kan man som lärare vända utvecklingen i en sådan klass?

20 nov 2019
Värdeskapande lärande beskrivs i ny bok, men det gjorde även till exempel pedagogen Freinet.

Värde­skapande lärande

Maria Wiman

Lärar­förlaget­

Kanske kan ett värdeskapande lärande vara en del av lösningen?  I boken Värdeskapande lärande förklarar läraren Maria Wiman, högstadielärare i svenska och SO, vad detta innebär i praktiken: att elever använder sina kunskaper till att skapa något av värde för någon annan, utanför klassrummet.

I boken beskriver Wiman, som har många års erfarenhet av arbetssättet, hur hennes elever genomför olika projekt. De har till exempel drivit kampanjer för att stoppa ett nedläggningshotat tv-program (och lyckats), satt upp poesiläsning i biblioteket och samlat in pengar till välgörenhet. Lärarens roll i detta arbetssätt handlar bland annat om att bidra till struktur, se till att alla elever är involverade och säkerställa att kunskapsmål nås.

Värdeskapande lärande är på många sätt stimulerande läsning. På 171 sidor ger författaren konkreta exempel som visar vad arbetssättet innebär, vad man bör tänka på och fallgropar att undvika. Tilltalet är prestigelöst och författarens entusiasm smittar av sig på läsaren. Det är inte svårt att imponeras av hur Maria Wiman och hennes ambi­tiösa elever får in artiklar i lokaltidningen, får till debatter med makthavare och hur metoden verkar stärka motivationen hos eleverna och sammanhållningen i klasserna.

Men är det något som saknas i boken så är det en vidare diskussion om den kunskapssyn som det värdeskapande lärandet vilar på och hur det förhåller sig till olika pedagogiska inriktningar. För som läsare sitter man och undrar vad som egentligen är nytt med det värdeskapande lärandet och vad som skiljer det från and­ra pedagogiska riktningar eller arbetssätt som betonar elevaktivitet och verkliga mottagare, till exempel ­Freinets pedagogik?

En annan fråga rör det didaktiska. Ett utförligare resonemang kring olika didaktiska avvägningar hade varit både önskvärt och klargörande. När är det värdeskapande lärandet egentligen mest effektivt och i vilka ämnen är det relevant? Och när är det inte användbart? Kan man arbeta så i till exempel kemi eller matematik och hur ser det i så fall ut?

Men på det stora hela är Värdeskapande lärande inspirerande läsning. Och kanske har Alice 15 år, som citeras i boken, ett av de starkaste argumenten för arbetssättet: ”Man lär sig … hur mycket man kan åstadkomma tillsammans, även med män­niskor som man ibland kan tänka ’Gud vad jobbiga.’”

ur Lärarförbundets Magasin