Läs senare

Insikt i mellanchefens komplexa ledarskap

03 maj 2019
En nyckelroll utan chefsmandat är inte alltid enkel.
Foto: Stocksy

Att leda från mitten –lärare som driver professionell utveckling

Karin Rönnerman

Lärarförlaget

I personalrummet sitter jag och diskuterar med två förskollärarkollegor. Den ena tar fram sin mobil och visar en bild på boken Att leda från mitten. Med entusiasm förklarar kollegan hur bokens beskrivningar av mellanledare inom skolan gett henne möjlighet att sätta ord på sitt utvecklingsfokuserade uppdrag. En roll som inte ens hennes chef vet vad den ska kallas och som kollegor ibland inte vet hur de ska förhålla sig till.

När boken dimper ner på hallgolvet hemma hos mig dyker jag in i den med förväntningar på samma aha-upplevelse som kollegans. Karin Rönnerman är författare till den svenska versionen av boken där hon tillsammans med sina australiensiska forskarkollegor Christine Edwards-Groves och Peter Grootenboer utgår från empiri inhämtad från Sverige och Australien. ­Skol­ut­vecklande roller, som hand­ledare eller förstelärare, kräver förmåga till ett visst ledarskap, och i denna bok fokuserar författaren på mellanledandet som en praktik.

Boken utgår från teorier kring praktikarkitektur och ledarskapet beskrivs ur tre dimensioner. Exempelvis behöver en handledare både kunna leda skolutveckling genom studiedagar och undervisa på kollegiala möten.

Författaren förklarar att boken medvetet är utformad för att fokusera på ledandet som praktik, i stället för på de personliga egenskaper som en mellanledare behöver besitta. Personligen hade jag uppskattat en mix där egenskaper och praktik blandas för att beskriva vikten av både processen och rollen.

Det märks att Rönnerman vill skapa utrymme för kollegialt samspel då varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor. Med stöd i teorier, modeller och berättelser från fältet gestaltas den ledande rollen. Språket flyter oftast på men stundtals blir det alltför teoretiskt och boken närmar sig då en forskningsbok mer än en handledning med praktiknära utgångspunkt.

Vid det tredje kapitlet blir jag något mätt på alla modeller och detaljerade beskrivningar av olika processer. Känslan vägs upp när påsen knyts ihop med de två sista kapitlen, som ger en tydlig, sammanfattande bild av vad mellanledande kan innebära. Som att en sådan roll ofta ges till en skicklig lärare som förväntas fortsätta vara kompetent i sitt klassrum men även kunna forma god undervisning i alla klassrum.

Att leda från mitten ger, anser jag, mellanledaren en ram med begrepp att beskriva sin roll utifrån, och även insikt i komplexiteten i att leda och ansvara utan att vara chef.

ur Lärarförbundets Magasin