Ingår i temat
Tillit
Läs senare

Ingrid Schiller, rektor:

Tillit»Nu kan jag andas friare«

av Ingvar Lagerlöf
23 nov 2018
23 nov 2018
Foto: Nicke Johansson

Styrningen av Kungsbackas grundskolor har förändrats de senaste åren till att bli mer baserad på tillit. Hur har det påverkat ditt arbete?

– Jag har fått mer frihet i hur jag ska utföra det. Tidigare var det mer kontroll, nu finns det en större tilltro till vår kompetens som skolledare och att vi klarar av vårt jobb utan att ständigt bli inkallad till olika möten.

Kan du ge exempel?

– Förut blev vi kallade till konferenser som alla måste vara med på, även om det som togs upp inte gällde det egna arbetet. Vi lämnade in kvalitetsredovisningar som vi hade jobbat dag och natt med för att klara deadline, men som vi sedan inte tittade i. Nu får vi välja vilka föreläsningar vi vill vara med på och har ett helt annat systematiskt kvalitetsarbete. Jag kan lägga mer fokus på att utveckla lärmiljön på skolan när allt inte måste rapporteras uppåt.

Ingrid Schiller

Lärarkategori: Rektor.

Arbetsplats: Kapareskolan i Kungsbacka.

Bostadsort: Onsala.

Antal år i yrket: 17 år som rektor och före det 20 år som lärare.

Ålder: 63.

Hur har det påverkat arbetsklimatet på din egen skola?

– Jag tror att om man känner en större tillit uppifrån sipprar det ner i organisationen. Det är svårt att säga ännu om det är därför måluppfyllelsen på skolan har ökat, men det har blivit en helt annan anda med större öppenhet och större tillåtelse att göra fel. Mitt uppdrag har blivit mer av att vara en pedagogisk ledare än chef. Tidigare kom idéerna om förändringar oftast från skolledningen och sedan ställde lärarna praktiska krav på genomförandet. Nu sitter arbetslagsledarna i ledningsgruppen och det är mer samarbete mellan skolledning och lärare.

Hur märks det av i det dagliga arbetet?

– Ett exempel var när förstelärarna berättade att de ville utveckla det kollegiala lärandet på skolan. Av en tillfällighet hade jag och en skolledarkollega just varit på en konferens om kollegialt lärande och diskuterat precis samma sak som förstelärarna. I en kontrollkultur hade vi kanske känt oss trampade på tårna för att de andra tog upp det först. Nu blev det inledningen på en bra diskussion om hur skolan kan utveckla det kollegiala lärandet, det blev ingen prestigeförlust.

Vad betyder det för din egen arbetsmiljö?

– Det har blivit roligare att gå  till jobbet när man inte är lika påpassad, jag kan andas friare. Men man måste komma ihåg att mindre kontroll inte betyder att det har blivit slappare med mindre krav, vi måste fortfarande leverera lika mycket. Det är frihet under ansvar, missbrukar man friheten kommer kontrollstyrningen tillbaka. Då kommer den säkert att bli ännu tuffare än tidigare.

Alla artiklar i temat Tillit (14)

ur Lärarförbundets Magasin