Ingår i temat
Kollegor emellan
Läs senare

»I Kina observerar vi varandra varje vecka«

24 Feb 2016

 
Foto: Brent Ng / TT
» Jag blev engelsklärare 2002 och har arbetat som det här i Zhuhai i åtta år. Jag undervisar i många olika klasser och mina elever är allt mellan åtta år och vuxna. Min äldsta elev är över 50 år.

I Kina går det 18 till 20 veckor på en termin och lärarna får ägna en dag i veckan åt kompetensutveckling. Jag observerar och analyserar då andra lärares undervisning, både genom särskilda övningar och under riktiga lektioner. Efteråt diskuterar vi och delar undervisningsmetoder med varandra. Jag tar anteckningar och funderar över om deras metoder passar mina elever. Detta är på vårt eget initiativ.

Vi har också huvudlärare som observerar våra lektioner, det sker oförberett men regelbundet en gång i veckan. Om huvudläraren upptäcker några problem med undervisningen fortsätter han eller hon att observera den lärarens lektioner tills problemen är lösta. Men även huvudläraren kan göra fel och dessa observationer leder ibland till konflikter.

I Kina förekommer det inga systematiska inspektioner eller besök från myndigheterna, det händer bara om du blivit nominerad som årets bästa lärare i staden.

Kollegialt lärande är bara en metod för att utveckla och förbättra undervisningen och det är svårt att avgöra om det är det bästa sättet att nå bättre resultat för eleverna. Om det inte görs rätt kommer det bara att bli tråkigt och ett slöseri med tid.

I första hand — innan man börjar observera andra lärares lektioner — bör man hålla fingret på pulsen på sina egna elever. Olika elever har olika karaktär och beteendemönster, det är främst deras respons som kan säga läraren om undervisningen är effektiv eller inte. Lärarens bästa redskap är hans eller hennes erfarenhet, allmänbildning och intelligens. Utan detta spelar det ingen roll hur hårt man arbetar.«

Gör: Engelsklärare i Zhuhai, Guangdongprovinsen, Kina.

Alla artiklar i temat Kollegor emellan (11)

ur Lärarförbundets Magasin