Läs senare

Hur många liv har vi?

19 sep 2019
Bob Hansson är poet, författare och en av våra mest kända scenpoeter.
Foto: Robert Blombäck

Visitacion Valley Middle School var en skola där man blev stressad av värre saker än sina mobiler. En morgon hittar elever tre dumpade lik på skolgården. Det är en sådan stadsdel. Varje elev känner någon som mördats eller själv mördat någon. I området runt skolan är ljudet av pistoler vanligare än fågelsång. Dagligen slogs elever och varje vecka fick lärare ringa polisen. Antalet avstängningar av elever var högst i hela San Francisco. Nästan ingen av eleverna blev antagen till en högre utbildning. Området är fortfarande lika våldsamt. Men skolan har förändrats.

I dag ljuder en signal två gånger om dagen genom hela skolan. I ögonblicket efter sluter femhundra mellanstadieelever sina ögon och mediterar i tio minuter. Jag har inte svårt att förstå att många var skeptiska till att lära stökiga elever att meditera.  En av de mest skeptiska var skolans rektor. ”When I first heard about it I thought it probably wasn’t going to work. We get thrown a new thing every couple of years so I didn’t put too much faith in it.”

Några år senare mottar han priset för årets rektor och berättar för åhörarna hur meditationsprogrammet ”Quiet time” inte bara fick hans elever att må bättre och bli gladare, utan även motiverade dem till studier. Elevernas egna upplevelser ger rektorn rätt. Skolan toppar undersökningar om elevers självupplevda lycka. Den är inte längre den skola med flest avstängningar i staden, utan en av dem som har minst i hela landet.

I Sverige är det ännu många som går kvar i tron att meditation är flummigt.

Förr var skolkning vardagsmat, men efter bara ett läsår av meditation var närvaron uppe i 98 %. För några år sedan gick nästan ingen vidare till högre studier. I dag gör en av fem det. Fler åtgärder har vidtagits men enligt rektorn var meditationen den mest avgörande.

Det finns många lyckade meditationsprojekt på skolor i USA. I Sverige är meditation i skolan däremot närmast en icke-fråga. Några skolor har infört det som fritt val, som ofta betyder att de som mest behöver det slipper det. Men det har ändå räckt för att lokalpolitiker genast protesterar. Det anses både flummigt och okristligt.

Stressen är den största anledningen till sjukskrivningar både i Sverige och Europa. Närmre en av tio gymnasieelever är enligt en studie av Stockholms universitet så stressade att de riskerat sjukskrivning om de varit vuxna. När eleven sista dagen lämnar skolbyggnaden är det för ett liv kantat av stressfaktorer, utanför klassrummet är de nämligen omöjliga att förbjuda. Det är precis därför mobilförbud kan beskyllas för att vara en passiv insats. Vi förbjuder något som ökar stressen, i stället för att påbjuda något som minskar den.

I Sverige är det ännu många som går kvar i tron att meditation är flummigt. Till dem kan man svara att forskning från de mest välrenommerade universitet i världen indikerar att det inte alls är flummigt att meditera, men möjligen att låta bli. Att ignorera meditation för att man själv inte är bekväm med det, kan vara att vaska ett verktyg som inte bara hjälper elever att klara av lektionen, utan även något ännu viktigare, nämligen själva livet.

Ett liv som enligt all tillgänglig evidens – faktiskt är det enda vi kommer att ha.

För mer info om skolprojektet: www.davidlynchfoundation.org/schools.html

ur Lärarförbundets Magasin