Läs senare

Högåsskolan hjälper forskare

Forskaren, lärarutbildaren och teknikdidaktikern Lennart Rolandsson aktionsforskar på Högåsskolans kollegiala lärande.

av Ellen Larsson
17 nov 2017
17 nov 2017
Lennart Rolandsson.

Varför studerar du det kollegiala lärandet på Högåsskolan?

– Jag är intresserad av lärares attityder till digital teknik och programmering. Skolverket betonar vikten av att lärare själva måste utveckla en undervisningstradition i programmering. Jag vill se hur Högåsskolans lärare kommer anta den utmaningen.

– Förhoppningen är att jag om cirka ett år kan beskriva skillnaden mellan Skolverkets intentioner och lärares förståelse av begreppen digitalisering och programmering.

Vad gör du mer på Högåsskolans lärträffar?

– Jag håller en föreläsning som sammanfattar och skapar diskussion. Jag vill att lärare ska upptäcka på vilka sätt de redan arbetar med digitala verktyg, men också hur digitalisering är så mycket mer än verktygen i sig själva.

Hur lär man bäst ut tänkandet bakom tekniken?

– Det handlar om att fokusera mer på begrepp och principer än på teknikaliteter. Programmering visar på en mänsklig aktivitet där misstag och variation är till stor fördel för att skapa en lösning som fungerar i praktiken. Det är sällsynt att man som programmerare lyckas på första försöket. Elever behöver på samma sätt stanna upp och reflektera om exempelvis koden inte fungerar som det var tänkt.

– På vissa skolor brukar man till och med uppmärksamma den elev som skapat något som fungerar annorlunda, för då har man verklig anledning att reflektera. Om allt blir rätt från början får eleverna ingen möjlighet att utveckla sina kunskaper.

Hur kan läraren göra i praktiken?

– I dag finns det övningar som inte kräver så mycket utrustning och teknik som är tillräckligt billig för att alla elever ska kunna testa. Men det viktigaste är att undervisningen får en kontext, så att den inte blir lösryckt och instrumentell till sin natur. Annars kommer man troligen skrämma i stället för att intressera fler än de redan invigda.

ur Lärarförbundets Magasin