Läs senare

Hem- och konsumentkunskap finns överallt

03 maj 2019
Foto: Pixabay

Artikeln Sin egen lyckas smed i Pedagogiska magasinet nr 1/19 är mycket intressant, speciellt med tanke på det ansvar som läggs på den enskilda individen angående den egna hälsan kontra samhällets politiska styrning. Men jag är förvånad över att forskarna Claes Malmberg, Anders Urbas och Tomas Nilson, som analyserat innehållet i läroböcker för högstadiet och gymnasiet som behandlar hälsa, helt förbiser ämnet hem- och konsumentkunskap.

Det är ett ämne som finns på grundskolan och som i ett av de tre centrala innehållsområdena tar upp mat, måltider och hälsa med fokus på just hälsa. Ämnet ska också utveckla medvetenheten om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Perspektiven hälsa, ekonomi och miljö är centrala i ämnet hem- och konsumentkunskap och ska genomsyra all undervisning.

Hem- och konsumentkunskap är till timantalet grundskolans minsta ämne och finns inte alls i gymnasiet, men i det dagliga livet finns det överallt.

Svar:

Helt förståeligt kan det upplevas bristfälligt att vi inte hänvisar till läroböck­er för hem- och konsumentkunskap. Det har en förklaring.  I vårt urval av läroböcker för högstadiet har vi begränsat oss till hur begreppet stress behandlats. Vi kunde konstatera att stress inte togs upp i läroböcker för hem- och kon­sumentkuns­kap för högstadiet. Därmed har dessa bö­­cker inte använts för analys. Vi har dock läst dem. Vid vår analys av hur övervikt och fetma behandlas har en­­­dast gymnasieskolans läroböcker använts. Dessa bö­c­ker är inte med i analysen eftersom hem- och konsumentkunskap inte ingår i gymnasiets kurser. Det betyder inte att ämnet är ointressant. Vi kommer säkert att återvända till det.

Claes Malmberg, professor Högskolan i Halmstad

ur Lärarförbundets Magasin