Läs senare

Helt plötsligt vänder retoriken

Äntligen diskuteras likvärdigheten, eller rättare sagt bristen på likvärdighet, i skolan. På allvar och av personer som kanske kan göra något åt det.

17 sep 2013

Den svenska skolan har bokstavligen dragits isär, ett tumgrepp i taget. För forskare med fokus på de här frågorna är det inte alls nytt, för många av oss som skriver om skolan är det en tyngd som legat i magen i flera år. För många, många lärare har det varit en daglig realitet.

Ändå har det oftast varit helt andra saker som kommit upp när skolans problem och tillkortakommanden har debatterats.

Jag vet inte varför frågorna om segregation och likvärdighet nu äntligen börjar diskuteras på rätt nivå. Men en liten ögonöppnare kan ha varit det internationella symposium som Kungliga vetenskapsakademien anordnade i mars i år. Det var tunga namn som deltog och ska vi ha en skola på vetenskaplig grund så borde våra politiker ha lyssnat intresserat.

I en uppföljande debattartikel i Svenska Dagbladet konstaterar några av akademiens ledamöter att Sverige är världsunikt med våra extremt liberala regler för friskolor och att flera internationella forskare varnar för konsekvenserna av vårt nuvarande system. De skriver bland annat: ”Några tydliga positiva effekter av det fria skolvalet på elevernas studieresultat har inte kunnat påvisas; möjligen ger ett fritt skolval något bättre resultat för elever från resursstarka hem. Säkert är dock att det ger upphov till ökad segregation och minskad likvärdighet i skolsystemet.”

I våras kom Skolverkets lägesbedömning 2013 och där konstateras att ”skillnaderna mellan skolors genomsnittliga resultat har fördubblats de senaste 20 åren”. Och budskapet är kristallklart när verket sammanfattar läget:

”Den försämrade likvärdigheten är allvarlig. I internationella jämförelser utmärker sig Sverige som ett land där
både kunskapsresultat och likvärdighet försämrats under 2000-talet … Skolverket anser att regeringen bör se över hur skolvalssystemet kan förenas med en förstärkt likvärdighet så att alla skolor utvecklas till bra skolor.”

Ytterligare en röst i debatten är Nätverket för en likvärdig skola. I Dagens Nyheter i augusti skriver några medlemmar bland annat att ”den likvärdiga skolan, en gång kronjuvelen i svensk välfärd, har slagits i spillror och nu måste vi överge idén om en marknadsstyrd skola.”

En annan orsak till att frågan nu lyfts kan vara att vi mer ödmjukt börjar se vad vi kan lära oss av Finland, på en strukturell nivå. Få personer som känner till det finländska systemet skulle hävda att det är perfekt, men det finns flera intressanta framgångsfaktorer. Exempelvis har lärarna en bra, eftertraktad utbildning och stor självständighet i yrket. Skolan har haft arbetsro under flera decennier och en stark ställning i samhället; både lärarna och skolan som institution är väl sedda och respekterade.

Men det finns ytterligare en skillnad mellan våra länders skolor, som fler och fler uppmärksammar: skillnaden när gäller likvärdighet.

Det blir nämligen en stark kontrast. I Finland går nästan alla barn i den kommunala skola som ligger närmast
hemmet. Och väldigt få elever halkar efter. Utbildningen är likvärdig över landet och finländska barn och föräldrar kan känna sig trygga med det. Enligt flera internationella rapporter, bland annat från OECD, är skillnaderna i Finland minst i världen mellan de bästa och sämsta eleverna.

Här i Sverige är det alltså just den sprickan som nu vidgas, i en takt som får Skolverket att lyfta fram det mest
av allt i sin lägesbeskrivning.

Och apropå OECD-rapporter: kanske är det faktiskt också så att de mer noggranna analyserna av Pisa-resultaten börjar få större genomslag. Om man ser bortom rankningslistorna som brukar ge de stora rubrikerna, är det uppenbart hur det i Sverige går allt sämre för de svaga eleverna medan de som klarar sig bra är ungefär lika bra som de brukar, år efter år. De som inte presterar på en godkänd nivå blir också fler. Hade den svenska skolan gett fler barn förutsättningar att lyckas, som i toppresterande Finland, så hade även resultatet i rankningen sett annorlunda ut.

Men kanske spelar det ingen roll vad forskare och experter, Skolverket och OECD säger. Kanske är det helt
enkelt så att det nu blivit så flagrant, så galet tydligt att det inte längre går att förbise ens för dem som helst vill hitta andra förklaringsmodeller. Och tillräckligt många människor – lärare, föräldrar, elever, analytiker, beslutsfattare – börjar tycka att det räcker nu.

I alla politiska läger är det plötsligt ett problem, till och med Moderaterna i Stockholm annonserar just nu med
parollen ”En rättvisare skola” och vill ha läxhjälp åt alla som en del av skolans ordinarie verksamhet. Visserligen drar Stockholms stad, där de sitter vid makten i en borgerlig koalition, samtidigt ned stödet till de allra mest resursbehövande eleverna. Men det är ändå intressant hur retoriken plötsligt förändras från att handla om valfrihet och föräldramakt till att handla om allas lika möjligheter.

Det går att vända trenden, det är jag säker på. Men då behövs arbetsro i skolan. Det behövs mer restriktiva lagar när det gäller friskolor, deras rätt att etablera sig och ta ut vinst. Det behövs att vi vågar tänka nytt när det gäller den kommunala skolan, som exempelvis i Falköping, Katrineholm och Malmö (läs Carl-Magnus Höglunds intressanta reportage på sidan 16). Och till sist behövs det att vi alla får just frågan om likvärdighet och segregation i skolan att leva över valet om ett år – och efter det. För visst vill vi ha ett löfte av alla våra politiker, oavsett partifärg, att det här ska vi göra något åt!

För övrigt anser jag att:
Antalet lärare och förskollärare som forskar, och producerar antingen licentiats- eller doktorsavhandlingar,
blir allt fler. Men många får ingen chans att ge tillbaka till skolan eller förskolan. Min uppmaning till alla huvudmän blir: Ge dem chansen att dela med sig till sina kollegor. Premiera dem, ansök om statsbidrag för lektorstjänster. Ta vara på era välutbildade pedagoger, som kan bidra med nya perspektiv och forskningserfarenhet!

ur Lärarförbundets Magasin