Läs senare

Hallå där, Linda Stålberg …

… kriminolog som för hemmasittare tillbaka till skolorna i Älvkarleby.

17 nov 2017
Foto: Stéfan Estassy

Varför jobbar en kriminolog i Älvkarlebys skolor?

– Jag är projektanställd som socialpedagogisk resurs med uppdrag att få hemmasittare tillbaka till skolan, men jobbar även med elever som ”bara” har hög ströfrånvaro. Kommunen sökte egentligen en socionom, men som kriminolog vet jag också hur arbetet kan bedrivas.

Borde inte skolkuratorn eller skolsköterskan arbeta med hemmasittarna?

– Det gör de och vi har ett tätt samarbete. Mitt bidrag är att kartlägga orsakerna till frånvaron, jobba intensivt med eleven och vara spindeln i nätet mellan elev, föräldrar, skola och andra aktörer, som socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.

Linda Stålberg

Linda Stålberg är utredningskriminolog.

Hon jobbar i Älvkarleby med att locka tillbaka hemmasittare till skolan. Arbetet är en del av projektet Skolan som arena för psykisk hälsa, som drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Varför blir eleverna hemmasittare?

– Många har ångest för något i skolan eller hemmet, eller både och. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade. Deras svårigheter förvärras ofta på högstadiet, för där ökar de sociala kraven – som att kunna hänga i korridoren – och ansvaret för de egna studierna. I barnens familjer kan det vara brist på struktur och trygghet. Ibland stannar elever hemma av oro för att en förälder annars ska göra något dumt.

Vad gör du för att locka eleverna tillbaka?

– Jag fokuserar på skolans verksamhet. Studierna kan behöva anpassas till vad eleverna orkar med. Det är viktigt att lyssna på dem, för det är svårt att få till en förändring om de inte är delaktiga. På morgnarna åker jag ofta hem och knackar på hos eleverna. Vissa blir glada, andra öppnar helst inte dörren. Resten av dagen finns jag med i skolan som stöd. Arbetet med en elev brukar pågå minst en termin. Just nu jobbar jag med fem–sex elever.

Hur går det?

– Förra året var jag inblandad i tolv ärenden. Alla elever fick lägre frånvaro och samtliga hemmasittare – som inte flyttat eller gått ut nian – är nu tillbaka i skolan.

Är ditt arbete lönsamt — rent ekonomiskt?

– Enligt en beräkning sparar kommunen löpande in mer än 2,5 miljoner kronor på fem år, om tio elever varje år genom det här arbetssättet återgår till skolan och får gymnasiebehörighet utan att behöva gå om nian.

Har du något tips till lärare som vill motverka frånvaro?

– Var gärna nyfikna och ställ frågor när en elev inte varit på plats, eller kommer för sent varje morgon. Eleverna ska veta att de är saknade. Annars kan problemen växa och frånvaron bli svår att bryta.

ur Lärarförbundets Magasin