Läs senare

Hallå där, Joakim Krantz …

… aktuell med en bok om hur lärares kunskaper minskar i takt med att kraven på dokumentation ökar.

av Ellen Larsson
15 Maj 2017
15 Maj 2017
Joakim Krantz är lektor vid institutionen för utbildningsvetenskap på Linnéuniversitetet. Boken, Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? Om dokumentstyrning av professioner, har han skrivit tillsammans med Lena Agevall och Karin Jonnergård. Foto: Mats Samuelsson

Lärare har gått från undervisare till redovisare, skriver du i boken. Berätta mer!

– Lärare har länge varit kritiska till att dokumentationskraven stjäl tid från yrkets kärnverksamhet. Det man slås av är att det skett ett slags målförskjutning – att sköta dokumentationen på rätt sätt blir nästan överordnat allt annat. Både politiker och skolledningar har ställt höga krav på lärares kompetensutveckling på det här området. Att detta har ett pris blir väldigt tydligt i den här studien.

Hur menar du då?

– När lärare får mindre tid att planera, genomföra och utvärdera undervisningen kan priset bli att läraren slutar utveckla sin pedagogiska och didaktiska kompetens. En poäng som vi gör i den här studien är hur detta påverkar lärares kunskaper i förlängningen. Därför intervjuades lärare som varit yrkesverksamma länge. Många vittnar om att arbetsglädjen försvunnit i takt med en hårdare kontroll. Utan ett känslomässigt engagemang är det svårt att utveckla och behålla sin professionalism.

Lärare har väl alltid dokumenterat sina elevers utveckling. Vad är annorlunda nu?

– Med kraven på objektivitet och mätbarhet kommer också en förenkling som påverkar såväl kunskapsnivå som undervisning. Allt man gör måste gå att bedöma på ett enkelt sätt annars finns risken att bli ifrågasatt. Det svårmätbara får då stryka på foten. Den självregleringen är motsatsen till att vara en professionell som agerar självständigt utifrån beprövad erfarenhet snarare än efter färdiga mallar.

Bilden som målas upp av en byråkratiserad och kontrollerad skolvärld är tämligen dyster. Finns det inget positivt med resultatstyrningen?

– Idén om att dokumentation ska synliggöra elevernas prestationer och utveckling, för att på sikt förbättra deras kunskaper och resultat, är det svårt att ha några invändningar mot. En del lärare anser också att systemet ökat insynen och likvärdigheten och att det därför är mer rättssäkert. Kritiken handlar om de tekniker som används för att nå målet. Majoriteten av de intervjuade känner sig kontrollerade och misstrodda, inte bara av myndigheter och skolledningar utan också av vårdnadshavare och elever. Dokumentationen blir då snarare ett sätt att ”hålla ryggen fri” vid extern kritik.

Har det här sättet att styra nått sitt mål — ökad kvalitet?

– Det är en relevant fråga för alla ansvariga att ställa sig. Utifrån hur lärarprofessionen definierar kvalitet kan det vara precis tvärtom när de tvingas reducera komplexiteten i sitt uppdrag. En del av lärarna i studien menar att det redan skett i viss utsträckning, vilket sjunkande kunskapsnivåer skulle vara ett tecken på.

ur Lärarförbundets Magasin