Läs senare

Hallå där, Eva Kane

Eva Kane har studerat synen på lekandet på fritids i Sverige och England.

26 nov 2015

Bild: Anders G Warne.Vilken skillnad har du sett mellan de båda länderna?
– Jag har inte fokuserat på skillnaderna. Men personalen, playworkers, på det fritids jag studerade i England har ett sätt att tala om lek som jag tror skulle kunna berika svenska fritids.

De sätter leken i första rummet och prioriterar den över allting annat. Det finns en kultur och ett språk för det där. Att leken alltid ska vara ett fritt val.

När är en lek fri?

– Det är när barnen själva initierar och kontrollerar leken. Även fri lek är ju styrd – av den fysiska, känslomässiga och kulturella miljö som vi erbjuder. Men barn måste själva få välja aktiviteter utifrån förutsättningar och behov, precis som vi vuxna kan göra.

Styr svenska pedagoger leken för mycket?

– På svenska fritids blir lek ofta en fråga om social kompetens. En risk med det kan vara att personalen blir orolig för barn som leker på egen hand och iscensätter aktiviteter för att dessa barn ska leka med andra. Men det går inte att tvinga någon att leka. Leken är en kraft som bara sker.

Är de öppnare för olika lekpraktiker i England?

– Inte öppnare, men annorlunda. Deras lekpraktik är att leken ska vara fri, att det är vår överlevnadsinstinkt som gör att vi leker och att vi därför måste ge barnen utrymme att leka själva, utan inblandning av vuxna. När man gör så tenderar leken att bli vildare och yvigare.

– Min poäng är att om man studerar verksamheten så synliggörs vilken lekpraktik som är dominerande. Man kan också upptäcka om det finns olika lekpraktiker inom personalgruppen och att det kanske kan vara upphov till konflikter. Att man tillåter olika saker.

Kan en lek ha regler?

– På sätt och vis har alla lekar regler, eller i alla fall ramar. Om barnen leker mamma pappa barn så kommer de överens om vad mamma och pappa kan och inte kan göra i leken. Och även om jag leker själv med en legogubbe eller barbiedocka så sätter jag upp regler för vad som är möjligt eller inte möjligt för den att göra.

– Men det är skillnad på regler och regler. Fotbollsregler är fastlagda av FIFA och är icke förhandlingsbara. Lekregler är förhandlingsbara och i ständig tillblivelse.

Vad kan personal på fritids lära av dina resultat?

– Vikten av att tala om lek, läsa om lek och att pröva olika lekpraktiker. Samtidigheten av teori och praktik är livsviktig. Ta ett steg tillbaka – observera vad barnen faktiskt gör när de leker. Få syn på dina egna reaktioner. Fråga dig själv: När stoppar jag en lek? Vad tillåter jag inte och varför? Det kan beskrivas som en professionaliseringsprocess.

Vilken är din egen favoritlek?

– Haha, med vem? Jag har nog många. Det är olika beroende på om jag leker med barnen, med hunden eller med min man.

Avhandlingen Playing practices in school-age childcare: An action research project in Sweden and England lades fram vid Stockholms universitet den 23 oktober.

ur Lärarförbundets Magasin