Läs senare

Hallå där, Camilo von Greiff …

… ny chef för Skolforskningsinstitutet.

av Ingvar Lagerlöf
21 sep 2018
21 sep 2018
Foto: Lasse Burell

Vad var det som lockade med att bli chef för Skolforskningsinstitutet?

– Framför allt institutets inriktning på forskning nära verksamheten. Våra forskningsöversikter ger inga quick fix, men kan på ett handfast sätt ge stöd till lärare och förskollärare att utveckla sin undervisning. Allt talar för att undervisningens kvalitet är ­avgörande i utvecklingen av verksamheten i skola och förskola.

Vilken är din bakgrund?

– Jag är i grunden nationalekonom och har efter att jag disputerade 2007 arbetat med utbildningsfrågor, bland annat på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle SNS, Finansdepartementet och nu senast på Riksrevisionen. Det känns otroligt meningsfullt att få vara med och verka för en skola där alla elever får en bra start i livet.

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskola och skola bedrivs på vetenskaplig grund. Institutet sammanställer forskningsresultat och beviljar medel för praktiknära forskning.

Hur ser du på lärarnas roll i forskningen?

– Den ser jag väldigt positivt på. Sen är det förstås viktigt med forskarkompetens i forskarlagen, men lärarnas deltagande där är väldigt berikande. Dessutom tror jag att implementeringen av resultaten underlättas av att lärarna själva medverkar.

Varför är forskning så viktig för skolans utveckling?

– Det är som med all utveckling av en verksamhet att det är viktigt att systematisera kunskap om den. Tyvärr är den praktiknära forskningen om metoder och arbetssätt i under­visningen mycket eftersatt inom svensk skola och förskola. I de två forsknings­övers­ikter som vi har lanserat utgick vi till en början från 20 000 studier. 100 av dem gick vi vidare med varav två var svenska. Det är inte fel att gå till internationella studier, men det är angeläget med mer forskning på svenska förhållanden.

Vad vill du mer utveckla?

– Vi gör redan produkter av hög kvalitet och de tas emot väl av lärare, förskollärare och rektorer. Men vi har höga ambitioner när det gäller vår kunskapsspridning så där ska vi lägga in en ännu högre växel för att nå ännu fler verksamma. Jag vill att vi ska vara det naturliga valet för alla som
vill förkovra sig inom forskning om skola och utbildning.

Din företrädare Lena Adamson avgick eftersom hon ansåg att regeringen gav för lite stöd till verksamheten. Vad tänker du om det?

– Jag tänker inte lägga ner energi på det som har varit. Jag utgår från vårt nuvarande anslag för att få ut så mycket som möjligt. Sedan vet jag att det finns en stor efterfrågan på det vi gör, så man kan säga att anslaget inte är tillräckligt för att möta behovet men tillräckligt för att få ut en bra verksamhet för pengarna.

ur Lärarförbundets Magasin