Läs senare

Hallå där, Anna Svensson

Mitt i Linköpings stadspark, i den så kallade Trädgårdsföreningen, hittar vi utomhuspedagogen Anna Svensson. Hon arbetar på en naturskola.

18 sep 2019
Foto: Crelle

Hur lägger du upp undervisningen?

– Jag har olika teman som är kopplade till läroplanen. Nu är det mycket fokus på lärande för hållbar utveckling. Det är också centralt i den nya läroplanen för för­skolan och även för övriga skolan.

– Ett populärt tema är ”Insektsforskarna”. Vi tar med förnasåll och luppar ut i en skogsdunge och så letar vi insekter tillsammans. Det är ett enkelt sätt att visa på vår biologiska mångfald och hur mycket liv som finns även i vår närmiljö. Jag medforskar tillsammans med barnen, det är viktigt att de själva får möjlighet att upptäcka och prova på.

Lästips

Lärande för hållbar utveckling i förskolan av Sanne Björklund

Utomhuspedagogik som kunskaps­källa – närmiljö blir lärmiljö av Lars Owe Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid och Anders Szczepanski.

Artikel om trädgårdspedagogen Friedrich Fröbel i Pedagogiska Magasinet nr 2  2019.

Är det några frågor som återkommer?

– Ofta frågar de om hur insekterna lever och hur de ser ut, som var sitter ögonen och hur andas de. Det är ofta kopplat till barnets ålder och vad det är intresserat av i övrigt i livet. Jag brukar till exempel tala om gråsuggorna, som andas med bakbenens gälar och att man har hittat fossiler från dinosaurietiden av gråsuggor som ser ut som dem vi ser i dag. Det tycker i alla fall de mindre barnen är mycket spännande.

De teman Anna arbetar med är desamma för alla åldrar men hon anpassar innehåll och kopplingar till åldrar och aktuella läroplaner.

Hur går det med tonåringar som hatar spindlar?

– Det är lustigt, det brukar släppa när de ser spindlarna på nära håll och förstår att det är ett liv och en viktig del i mångfalden. Jag har upplevt flera gånger att de sedan kan ha spindeln på sin hand och inte vara rädda alls.

Anna Svensson är förskollärare och har en magister­examen i utomhusdidaktik vid Linköpings universitet.

– Jag jobbade mycket utomhus redan som förskol­lärare. Jag brinner för att få människor att få mer kontakt med naturen.

Hur är det med forskning på området?

– Det finns en del men det behövs mer och framförallt praktiknära forskning, kunskapen finns i myllan.

Varje läsår kommer omkring 1 500 elever till Natur­skolan i Linköping.

– Ibland är lärarna här med sina elever på dagen och kommer sedan tillbaka för egen fortbildning.

ur Lärarförbundets Magasin