Läs senare

»Googla deepfake och Obama«

01 feb 2019
Carl Heath leder kommittéutredningen Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet fram till hösten år 2022. Är också utbildnings­direktör på forsknings­institutet Rise. Fick Guldäpplets särskilda pris år 2017.
Foto: Emelie Asplund

Du har fått i uppdrag av regeringen att främja demokratiska samtal och folkbilda mot desinformation, propaganda och hat på internet. Berätta!

– Vi ska utreda vad staten gör och kan göra bättre för att öka befolkningens medie- och informationskunnighet (MIK) på nätet. Det stora uppdraget är att folkbilda på olika sätt. Vi planerar att genomföra insatser i samarbete med myndigheter, kommuner och civilsamhälle, bibliotek och skolbibliotek.

Hur berör det här skolan?

– Skolan är en viktig arena. Unga möter de här frågorna både i och utanför skolan. Skol­inspektionen släppte nyligen en rapport som kritiserar elevers olika tillgång till undervisning i källkritik i samhällskunskap och svenska. Olika lärare och skolor förhåller sig olika.

Hur stort är problemet med desinformation och hat?

– Vi vet att det är ett stort problem. Man träffas och diskuterar mer på nätet och där är det inte alltid den svenska lagstiftningen som sätter ramarna – det är företaget som äger plattformen. Vi vet att desinformation och  propaganda har påverkat val i olika länder och att Sverige också är utsatt.

Hur drabbade är eleverna?

– Ungdomar använder sociala ­medier i stor utsträckning och de använder  andra medier än vad vuxna gör. Det gör det också svårt att undervisa i de ­fråg­orna, eftersom rörligheten är så stor.

Hur ska lärare jobba med frågorna? 

– När vi pratar om ­skolans digitalisering har vi pratat mycket om programmering. Det är viktigt, men ämnesstoffet i samhällskunskap, svenska och bild är lika viktigt. Om du som lärare inte har någon relation till arenor som Snapchat, Instagram och spel missar du också ett gyllene tillfälle att möta eleverna.

Behövs mer MIK i läroplanen?

– Stödet i kurs- och läroplanerna är starkt. Nu behövs förutsättningar för ämnesdidaktisk fortbildning. Lärare måste ta in digitaliseringens påverkan på samhället de senaste fem åren i ämnesstoffet i svenska, samhällskunskap och även i bild. Med artificiell intelligens kan man i dag förändra vad någon säger eller gör i en video, en så kallad ”deepfake”. Googla deepfake och Obama så får du se! Det finns skolor och lärare som redan gör ett fantastiskt arbete och Skolverket fortbildar om MIK. Men det är för stora olikheter.

ur Lärarförbundets Magasin