Läs senare

Ge eleverna statsbidraget

DebattUngdomarna väljer bort yrkesprogrammen. Det är oroande för kommande generationers skull. Vem ska bygga bostäderna i framtiden, vem ska ta hand om de äldre?

03 maj 2019

Debattören:

Bengt Bohm, utbildningsledare, Göteborgs stad

För att öka tillströmningen till yrkesprogrammen behöver man återinföra den allmänna högskolebehörigheten. Men det räcker inte med det, dagens unga behöver fler incitament än så. Att det går att tillskriva det dåliga söktrycket en allmän brist på information är naivt att tro, den aggressiva marknadsföring som pågår runt om i landet ger endast marginella effekter, liksom det uppsökande och fördjupade SYO-­arbetet.

Om man vill marknadsföra yrkesutbildningar på gymnasienivå på riktigt måste man närma sig en avgörande parameter i de bevekelsegrunder som finns för att söka sig till ett yrkesprogram, och det är ekonomi. Företag som tar emot en gymnasial lärling på arbetsplatsförlagd lärande (APL) erhåller i dag ett statsbidrag på 16250 kr/termin.

Fördelade man om detta statsbidrag så att det i stället gick till den studerande skulle detta få en direkt påverkan på söktrycket till våra gymnasiala yrkesutbildningar. Jag har talat med företag som arbetat med gymnasiala lärlingar under många år, och många med mig är övertygade att dessa riktade ”flitpen­gar” i förlängningen skulle ge ­företagen betydligt mer än 16250 kr/termin.

Nej, byggbranschen är inget kall, men det är ett fritt, kreativt, utvecklande och lukrativt arbete.

ur Lärarförbundets Magasin