Läs senare

»Framgångens tyranni får unga att må dåligt«

02 feb 2018
Linda Hiltunen har disputerat i sociologi vid Linnéuniversitetet. Hennes avhandling heter Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar. Foto: Lina Alriksson

Varannan elev på gymnasiet känner sig hetsad av jakten på perfektion och status. Cirka 40 procent har problem med sömnen och sex av tio berättar om stress. Allra sämst mår tjejerna. Dystert, men inte nattsvart, menar sociologen Linda Hiltunen vid Linnéniversitetet i Växjö. Enskilda lärare kan göra mycket för att bryta destruktiva mönster.

I sin doktorsavhandling Lagom perfekt visar Linda Hiltunen att ungas psykiska ohälsa till stor del beror på en daglig kamp för att visa upp en perfekt fasad och skapa social status bland sina skolkamrater.

– Ohälsan gror i en orealistisk föreställning om att kunna leva ett liv som är perfekt på alla plan. De som lever upp till framgångsnormen kämpar hårt för att behålla sin status och är aldrig nöjda, eftersom de känner att det alltid finns mer att ge. Och de som hamnat långt ned i hierarkin upplever sig som misslyckade och strävar hela tiden uppåt. Den här statusjakten skapar en sorts framgångens tyranni, säger Linda Hiltunen.

Avhandlingen bygger på en studie av 497 gymnasieungdomar, på både yrkes- och högskoleförberedande program, som värderat sin hälsa. Studien är gjord i tre delar: en enkät, anonyma uppsatser samt ett antal djupintervjuer.

Resultatet visar att sex av tio elever känner stress och 40 procent har problem med sömnen. Nästan varannan elev lyfte fram jakten på perfektion och framgång. Flickorna mår sämst och känner ofta oro, ängslan och nedstämdhet, men också somatiska besvär som huvudvärk och ont i magen.

– Det är mer tryck på tjejerna att lyckas med studierna. Dessutom ska de vara smala, snygga, välklädda, ha ett stort nätverk och hänga med de rätta. Många pressar sig själva till utmattningens gräns. Killar är också drabbade av men har inte samma krav på att leva upp till idealen om ett perfekt utseende och det ses mer som en bonus om de är duktiga i skolan, förklarar Linda Hiltunen.

Studien beskriver skolan som en social arena där det i kölvattnet av den dagliga statusjakten ofta förekommer kränkande kommentarer om utseende, personlighet och ibland också grov mobbing. Något som aldrig hade accepterats på en vanlig arbetsplats, framhåller hon.

Men läget är inte hopplöst.

– Vi behöver prata om hur normer för perfektion kan ställa till det för hälsan. Jag är övertygad om att enskilda lärare kan göra en stor insats genom att i klassrummet arbeta med nolltolerans mot mobbing, synliggöra sociala relationer och att diskutera jämställdhet, respekt och relationer, säger Linda Hiltunen.

ur Lärarförbundets Magasin