Läs senare

Förtroende och förstånd förbättrar nätkulturen

09 maj 2016

Elza Dunkels är en auktoritet på området nätanvändning och hennes forskning har ett tydligt brukar- och barnperspektiv. Det leder till att hennes resultat blir annorlunda än hos de forskare som ser nätanvändning som någonting som andra gör.
Vuxna kan skada mer än göra nytta när de vill skydda barn och elever, skriver Elza Dunkels i boken Nätmobbning, näthat och nätkärlek.

Exempelvis är kamratstödjare, filter på skoldatorer och föräldrautbildning inom området kontraproduktiva. En förklaring till det är att åtgärderna har det gemensamt att de bygger på föreställningar som kan beskrivas som ”tredjepersonseffekten”. Det betyder att åtgärder som skyddar andra sätts in, eftersom den som initierar dem tror att de andra behöver det.

I stället måste lärare lära elever att säga nej, att våga stänga av när det finns risk för hat och kränkningar. I grund och botten handlar det om att ge eleverna ansvar och fostra dem till förstånd.

Dunkels betonar att det är de barn som saknar trygghet i livet i allmänhet som är mest utsatta, även på nätet. Det är bland dessa som offren och förövarna oftast finns.

Problemen löses inte med hjälp av en kort utbildning eller filter på skolans datorer. Det krävs ett förhållningssätt som eleverna kan bära med sig var de än hamnar på nätet. Och lärare, de flesta av dem invandrade i nätsamhället, behöver kunskap för att förstå den kultur som de infödda eleverna byggt upp.

Förutom att presentera forskningsresultat erbjuder boken flera konkreta frågor och påståenden som kan prövas och vara till hjälp. Dessa delar kan användas såväl i arbetslagsarbete som när en kommun eller koncern vill utveckla strategier.

Bokens viktigaste bidrag är att den ger vägledning i arbetet för att stärka för-troende och förstånd. Nätet finns och vi måste lära oss att hantera det för att inte människor ska skadas av det.

Nätmobbning, näthat och nätkärlek — kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet

Elza Dunkels

Gothia fortbildning

ur Lärarförbundets Magasin