Ingår i temat
Tillit
Läs senare

Forskare: kravet på tillit kan leda helt fel

av Karin Södergren
23 nov 2018
23 nov 2018
Förvaltningsforskaren Ylva Norén Bretzer är kritisk till Tillitsdelegationens syn på tillit som hon menar försvårar förståelsen för hur vårt samhälle fungerar.
Foto: Emelie Asplund

Det är viktigt att skilja på tillit och förtroende. Det anser statsvetaren Ylva Norén Bretzer, forskare och lärare på Förvaltningshögskolan i Göteborg.

Tillit är något som uppstår i ömsesidiga relationer, menar hon, som i familjen eller i grannskapet eller mellan medborgare i ett land. Förtroende kan man däremot ha – eller inte ha – för en myndighet, ett företag eller en chef. Då handlar det alltid, i någon mån, om en maktrelation.

– När man pratar om att man ska ha tillit till varandra i en hierarki bortser man från det faktum att det finns en överordnad och en underordnad. I värsta fall leder det till att alla vill bli kompis med chefen, vilket i förlängningen kan leda till korruption och likriktning.

Hierarkier som är dolda eller luddiga föder en rädsla för det avvikande, menar hon. I stället för att sträva mot mångfald och tolerans kan konsekvensen bli att arbetsgrupper blir mer homogena.

– Man pratar om tillit men resultatet blir det motsatta. Den som inte är lik chefen blir utanför och får inte samma chans. Men medarbetarna ska inte ha tillit till chefen utan till varandra. Det föder kreativitet. Förtroende kommer av ett bra ledarskap.

Enligt Ylva Norén Bretzer är en annan fara med tillitsvurmen att förståelsen och legitimiteten för demokratin riskerar att minska.

– Vi ska inte dölja att vi har ett samhälle med olika nivåer där några är beställare och andra utförare. Vi har politiker som är valda för att bestämma vad vi ska göra med våra skattepengar, vi har myndigheter som ska stödja det arbetet och vi har professionella som med sina kunskaper ska utföra arbetsuppgifterna i allmänhetens tjänst. Det är så vår demokrati fungerar.

Alla artiklar i temat Tillit (14)

ur Lärarförbundets Magasin