Läs senare

»Fördomar påverkar pojkars läsning«

Pascal PansuFlickors resultat i matematik påverkas negativt av stereotypa könsföreställningar. Det är belagt i flera studier. Enligt ett franskt forskningsteam drabbas pojkar lika starkt av fördomar när de deltar i läsprov.

02 feb 2018
Studien A burden for the boys: Evidence of stereotype threat in boys´ reading performance har publicerats i Journal of Experimental Social Psychologie. Foto: Romain Lafabregue/TT

– Hotet från stereotyper stör pojkarnas prestationer när man testar deras läsförmåga, säger Pascal Pansu som har deltagit i den franska studien.

Han är professor i experimentell socialpsykologi vid universitetet Grenoble-Alpes, och arbetar med att förstå hur elevernas uppfattning om sig själva påverkar deras skolresultat. Pascal Pansu är övertygad om att det inte finns några biologiska skillnader bakom det faktum att pojkar har sämre läsresultat än flickor.

Hur har ni testat eleverna?

– Vi har genomfört studien på barn i nioårsåldern. De skulle läsa en text och peka ut namn på olika djur. När de fick höra att de deltog i ett läsprov lyckades flickorna betydligt bättre än pojkarna. Men skillnaden märktes inte alls när vi istället presenterade testet som en lek. Då presterade pojkarna lika bra som flickorna.

Hur förklarar ni detta?

– En elev som ska lösa en uppgift står inför två problem. Det ena är att lösa uppgiften. Det andra är att bekämpa olika hot som han eller hon bär på i form av föreställningar om sig själv. En pojke som tror att pojkar inte är bra på läsning utsätter sig för en press som påverkar hans prestationer negativt.

– Våra studier visar också att stereotyperna spelar en starkare roll när barnet tycker att läsning är väldigt viktigt. Om de inte tycker att ämnet är så viktigt minskar den sociala pressen på dem.

Tror ni att det finns medfödda skillnader som påverkar flickors och pojkars skolresultat?

– Jag är övertygad om att det inte finns några sådana biologiska skillnader. Det är helt klart att det är sociala faktorer som spelar in. Våra studier är ett bevis för detta. Det finns ju länder där skillnaderna i resultaten mellan flickor och pojkar är mycket små, som till exempel i Japan.

Vad kan det bero på att det finns fler studier om hur stereotyper påverkar flickors resultat i matematik än pojkars resultat i läsning?

– En orsak kan vara att det är lättare att göra den här typen av studier med matematiska övningar än med läsövningar. En annan kan vara att män har en dominerande roll i samhället och att stereotyper ofta uppfattas vara till fördel för pojkarna.

Vid vilken ålder börjar stereotyperna spöka för eleverna?

– Vi ska studera detta framöver. Vår hypotes är att det inträffar när barnet börjar utveckla en inlevelseförmåga, det vill säga mellan 4 och 6 år. Det är däremot känt att barn tar till sig stereotypa föreställningar när de bara är några år gamla och börjar bygga upp en egen identitet.

Hur motarbetar man stereotypernas påverkan på skolresultaten?

– Jag tror att det är viktigt att barnen får möta personer som motsäger stereotyper.

– Vi måste också arbeta mer med barnens självbekräftelse och lära dem att de kan ha många olika identiteter samtidigt. De är till exempel inte bara flickor eller pojkar. Dessutom måste förstås vuxna i barnets omgivning undvika att använda sig av könsstereotyper.

ur Lärarförbundets Magasin