Läs senare

Fördjupat arbete, säkrare förskollärare

06 maj 2010

kort om nya rön om hur man kan höja kvaliteten i förskolan. I Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (Lärarförbundets förlag), berättar
tre förskollärare om sina erfarenheter av aktionsforskning i fem förskolor i
Örgryte. Monica Nylund,
som också är litteraturrecensent i Pedagogiska magasinet, Cecilia Sandback och Barbro Wilhelmsson har arbetat i barngrupp samtidigt som de fortbildat sig och handlett sina kolleger.
        Hur även de tysta barnen kan komma till tals i samlingen, hur lärandemiljön i hallen kan förbättras och hur barnens språkutveckling kan stimuleras är exempel på områden som kan ringas in, observeras, utvärderas och förbättras genom de olika stegen i aktionsforskning. Det är ett verktyg som författarna menar fördjupar det arbete man redan gör i förskolan och som bland annat ger större
säkerhet i arbetet.
        Karin Rönnerman, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet har handlett de tre och medverkar med ett teoretiskt kapitel.

ur Lärarförbundets Magasin