Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Fixa flippade föräldramöten

FöräldrarInte bara klassrum utan också föräldramöten kan vara flippade. Språkläraren och föreläsaren Patricia Diaz berättar om hur hon utvecklade konceptet på sin förra arbetsplats Mikael Elias gymnasium.

av Ellen Larsson
22 sep 2017
22 sep 2017
Patricia Diaz.

Vad är ett flippat föräldramöte?

– Ett möte där man fokuserar mer på samtal och interaktion än information. Föräldrarna får lära sig lite om skolans historia, värdegrund och får möta personalen genom att exempelvis titta på en kort informationsfilm som skickas till dem genom en länk i ett mejl. Poängen med att låta föräldrar ta del av sådan information redan innan mötet är att det skapar utrymme för samtal och frågor när man väl ses. Flera av lärarna hade redan flippat vissa moment i sina kurser och vi ville testa att göra samma sak med föräldramötet.

Måste man göra en film?

– Jag tycker att filmer fungerar bra för att sammanfatta information men man skulle lika gärna kunna bifoga en Powerpointpresentation. Formen är inte det viktigaste bara man tänker på att hålla informationen kort och koncis och att inte krångla till saker i onödan. Tänk exempelvis på att föräldrars tekniska kunskaper varierar.

Vad lärde ni er av att flippa föräldramötena tre år i rad?

– Efter vårt första flippade föräldramöte insåg vi att vi missat det kanske allra viktigaste. Förutom att sprida information behöver man skapa ett forum där föräldrarna kan ställa frågor redan innan mötet. Därför skapade vi ett formulär med öppna frågor som föräldrarna kunde besvara på förhand och anonymt om de ville. Alla föräldrar är inte bekväma med att ställa frågor direkt på ett föräldramöte med kanske 70 deltagare – då är frågeformulär jättebra.

Exempel på information från Mikael Elias gymnasium till föräldrar innan flippat föräldramöte.

Vad gör man under mötet om föräldrarna redan fått all information?

– Föräldrar är i regel inte vana vid att bidra till mötets innehåll så upplägget kan bli lite av en chock för dem. Fundera därför på vad ni ska fylla tiden med när informationsbiten tas bort. Skapa en tydlig struktur för mötet baserat på de frågor som föräldrarna har.

Vi fick in flera frågor innan mötet tack vare frågeformuläret och kunde därför inleda föräldramötet med att besvara de frågor som var relevanta för alla föräldrar. Sedan fanns det tid över för mingel med all personal på skolan och med andra föräldrar.

Faller hela idén om föräldrarna inte gjort ”läxan”?

– ”Jag har inte ens sett mejlet, det var sonen som påminde om föräldramötet igår” är en kommentar jag har fått. Att föräldrar missar mejl och därför varken sett filmen eller tänkt ut frågor innan man ses är rätt vanligt – och det är helt okej. Man kan flippa ändå och vi brukar alltid börja mötet med att dra den allra viktigaste informationen igen. Filmen, som aldrig innehåller någon avgörande information, kan man även titta på efter mötet.

Vad fick ni för respons?

– Majoriteten av föräldrarna var mycket positiva. De tyckte till exempel att det var bra att deras frågor fick mer utrymme och att mötet blev mer avspänt med fokus på samtal. Mitt tips är att alltid utvärdera föräldramötet, då får man veta både vad som fungerade och vad som kan förbättras till nästa gång.

Verktyg för flippen

Screencast-o-matic.com

Gör en enkel skärminspelning av exempelvis en Powerpoint och låt någon tala in texten som hör till bilderna.

Youtube

Publicera filmerna olistade på Youtube så att bara dem som får tillgång till länken kan se filmen.

URL-förkortare

Korta ner långa länkar till filmer eller enkäter, som ska bifogas till vanliga brev. v1.se eller goo.gl

Google formulär

Skapa enkla frågeformulär där föräldrarna kan ställa frågor redan innan mötet. Låt dessa frågor vara utgångspunkt för mötet.

Mentimeter

Ställ en fråga på mötet, be föräldrarna rösta med hjälp av telefonen och visa resultatet direkt på en skärm. Mentimeter är gratis.

Alla artiklar i temat Föräldrar (9)

ur Lärarförbundets Magasin