Läs senare

Farligt att tiga om högtider

DebattMånga lärare avstår från att förklara högtidernas bakgrund av rädsla för att trampa någon på tårna.

22 sep 2017

Förra veckan lyssnade jag på ett reportage i radio om att förskollärare i allt högre utsträckning väljer att inte berätta om de religiösa inslagen vid olika högtider. De avstår för att inte trampa någon på tårna eller för att de känner sig osäkra på hur de ska förmedla information om religion utifrån styrdokumenten. I reportaget berättade förskolelärare att de vid juletid tar fram adventsljusstakar och hänger upp stjärnor i fönstren på förskolan men att barnen får veta att det beror på att de vill lysa upp mörkret.

Som gymnasielärare i bland annat religion på högstadiet med åtta års erfarenhet från förskola ser jag en stor fara med att inte uppmärksamma de religiösa inslagen i skolan. Vi skapar ett kunskapshål för våra barn och ungdomar där de går miste om bakgrunden till traditioner och samhällsutveckling.

Istället för att dölja informationen för barnen borde vi uppmärksamma alla religioner på ett objektivt sätt, exempelvis genom ett årshjul som visar alla högtider i de olika religionerna, vilket de gjort på mina barns förskola. Vi ska inte förkasta att världen och människorna i hög utsträckning skapat samhällsstrukturer som bygger på religiösa värderingar och att dessa i hög utsträckning lever kvar i våra lagar och helgdagar.

När jag tidigare arbetade på en religiös förskola blev jag upprörd över hur ensidig informationen var där när det gällde andra religioner. Det fanns en stor rädsla för att trampa föräldrar på tårna genom att berätta för barnen att det finns många religioner. Barnen fick bara en vag aning om att det finns andra religioner och vi-mot-dom-känslan blev väldigt stark.

Det icke-religiösa förskolor gör när de väljer att inte förklara bakgrunden till varför vi firar olika högtider är minst lika farligt. Man döljer information i stället för att hylla alla religioner. När barnen kommer till högstadiet har de inte med sig någon naturlig bakgrundskunskap om varken Jesus, varför vi tänder adventsljus eller att både judar och kristna firar påsk men av olika anledningar.

Detta enbart för att deras pedagoger varit rädda för att trampa någon på tårna.

ur Lärarförbundets Magasin