Läs senare

Fantastiska möjligheter med sagan som tema

02 feb 2018
Bild ur boken Barnbokens magi. Foto: Marie Eriksson

Barnbokens magi — lärande samspel i sagans värld

Marie Eriksson

Lärarförlaget

Marie Eriksson beskriver i sin bok Barnbokens magi hur fem diplomerade litteraturförskolor i Mölndal arbetat med sagoteman under två läsår. Det är hennes sjätte bok och hon har från 1997 tills nu arbetat som förskollärare i en småbarnsgrupp.

Fem förskolor startar med samma saga, ett ramtema, men arbetet utvecklar sig åt olika håll utifrån barnens intressen och nyfikenhet på innehållet.

Under de senaste decennierna har pedagogiken generellt utvecklats från vuxenstyrning och fast planering till lyssnande, flexibilitet och öppenhet. Under Marie Erikssons utbildning för tjugo år sedan var det viktigt med ett färdigt resultat, till exempel en sak att ta hem. Det är helt ute nu.

I stället fokuserar man på processen, som blir ett verktyg för lärande, inte bara för barnen utan även pedagogerna, som utvecklas i sin yrkesroll. Dokumentation är, liksom samlingen, under omvärdering och föremål för självkritik. För vems skull görs det och hur?

Innan själva sagan introduceras byggs förväntan upp med magi och kluriga ledtrådar. Miljön, musikvalet och lekarna påverkas av temat. Stickspår och infall leder till sidoprojekt och fördjupningar. En uppsättning ficklampor eller såpbubblor kan väcka liv i en avsomnad process. Cirkusmusik, ska det bli rytmik? Nej, barnen började utforska instrumenten.

Det är slående hur mycket ettåringar kan uttrycka och hur undervisningen drivs framåt av barn och vuxna tillsammans, särskilt med digitala verktyg där barnen är friare.

När frågan om skolförberedelse kommer upp tänker vi lätt bänkar, kateder och en viss skolminister. Marie Eriksson reder ut skillnaden mellan traditionell undervisning och pedagogiskt medvetna handlingar på ett utmärkt klargörande sätt. Pedagogerna framstår som steget före i sin kritik av läroplanens torftiga skrivning om skapande.

I femton illustrerade kapitel beskrivs vardagsarbetet, den demokratiska processen med temaval, att hålla jämna steg med aktuell forskning och vad den nya tekniken, lärplattan, betytt.

Att ständigt ompröva, flytta om och reflektera är grunden i Marie Erikssons filosofi och hon delar med sig på ett ödmjukt och inspirerande sätt. Hennes bok övertygar om att sagor är en fantastisk möjlighet som bastema i förskolan.

ur Lärarförbundets Magasin