Ingår i temat
Kultur
Läs senare

Europeiskt musikutbyte mellan förskolor

KulturTänk dig ”Hela havet stormar” men tvärtom. Det gäller alltså inte att slå ut varandra utan tvärtom samsas i ringar på golvet när musiken slås av.

19 sep 2019
Musiken kan leda barnen mot de större frågorna för mänskligheten.
Foto: André de Loisted

Musikglädje utan gränser är en bra beskrivning på det två åriga projektet ­Vibrations of music där tre förskolor arbetat för att utveckla både pedagogiken och förståelsen kring demokrati utifrån FN:s barnkonvention. Förskolan Lill­stjärnan i södra Malmö har varit drivande. Lärdomarna de fått tillsammans med en förskola i Bulgarien och en i Grekland har varit stora. Projektets budskap har redan börjat sprida sig till andra förskolor i Bulgarien och även i Turkiet.

Fokus har varit på musik som något grundläggande mänskligt, en kraft som kan öppna upp och leda framåt. Även mot de större frågorna.

De har jobbat med musikens språk och att vara i musiken och att upplevelsen ska vara aktiv och hållbar, inte bara ett kort jippo. Gunilla Aronzon är förste förskolelärare på Lillstjärnans förskola och har lång erfarenhet av att arbeta med musik i teatergrupper och skolor. Hon förklarar att musiken lyfter barnens eget värde. Hon tar ofta upp olika musik från barnens egna hem. Det kan vara pop, jazz såväl som dansband, det vill säga inte ”bara” barnvisor.

Vibrations of Music

Projektet drogs i gång hösten 2016. Anders Johansson och Maria Rundquist på Malmö stad skrev en EU-ansökan tillsammans med förskolan Lillstjärnan. Idén hade fötts under ett tidigare Malmöprojekt, Musiken stärker. Nu ville de driva idén vidare med utländska förskolor.

Efter en snårig ansökningsprocess fick de nära 20 svar. EU-kravet var att minst tre förskolor skulle vara med. EU-medlen de beviljades gick till material för att klara projektet, IKT och digitala verktyg samt också resor mellan länderna.

Projektets mål har varit att också stärka pedagogernas profession men också öppna dem för barnens egna influenser. I Malmö stads projektplan står det bland annat: ”Det är dags att lyfta kvaliteten och verkligen ta musiken på allvar … Musiken ska fungera inkluderande och utvecklande, språkligt, socialt och motoriskt, men den måste också få behålla sin kraft, vara en magisk och lustfylld upplevelse.”

Mellan förskolorna i de tre länderna har många mejl, brev och teckningar skickats. Barnen har även skrivit sånger till varandra. Genom ett datorprogram har barnen i Sverige, Bulgarien och Grekland kunnat rita på samma teckning och bygga sagor tillsammans. Som den om en rödbeta som vägrar dras upp.

Ett annat av resultaten är en gemensam sång med verser från de olika länderna, med ett ”hej” på tre språk och en musikvideo.

Med en dinosaurie som en vänskapssymbol möttes så barnen och de sjunger om att hålla handen och om att dela ett äpple i stället för att äta det själv. Det är viktiga nybörjaruppdrag i samhällsbygget.

Alla artiklar i temat Kultur (11)

ur Lärarförbundets Magasin