Läs senare

En skola för en bildande bildning

Kort om avhandlingen "Lärandets hermeneutik – tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt".

23 feb 2012

Kort om avhandlingen Lärandets hermeneutik – tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt. Resultatstyrning och ensidig målfokusering har bidragit till att bildningstanken trängts undan i skolvardagen. Det menar författaren Mikael Segolsson. Sakta men säkert har bildningsbegreppet – liksom kunskapsbegreppet – urholkats, anser han. En förändring av det kräver en ny syn på kunskap: från ett ytligt nyttotänkande till ett synsätt som präglas av förståelse och ”förkroppsligad handlingserfarenhet”.
Han efterlyser ”en bildande utbildning” som präglas av ett lärande för, vad han kallar, genuin kunskap. Bildning är inte bara att veta något – som Mikael Segolsson uttrycker det – det är lika mycket ett sätt att vara.

Bildning är en personlig, konstituerande process där människor i möte och dialog med andra får möjlighet att öppna sig för nya perspektiv och andras tolkningar. Men det kräver, menar Mikael Segolsson, en helt annan skola än den som håller på att ta form i dag.

ur Lärarförbundets Magasin