Läs senare

En bok som borde finnas på lärarutbildningen!

09 maj 2016

Sedan en tid finns en osäkerhet kring hur lärare ska förhålla sig till elever i klassrummet. Vi har lämnat en auktoritär ledarroll och demokratiskt motiverat att eleverna mer fritt upptäcker och skapar kunskap utifrån sina egna positioner. Men vad ska läraren göra i stället?

Författaren och läraren Anne-Marie Körling uppvisar inga tecken alls på osäkerhet. Hon hävdar, med rätta, att det fria arbetet har missförståtts och att det avsatt läraren. I boken Undervisningen mellan oss – pedagogiska utmaningar avser Körling att återinsätta läraren, fast i en uppdaterad roll.

I tio kapitel visas hur lärare kan arbeta fokuserat på innehåll, och med stor hänsyn till eleverna. Det handlar inte främst om lärande och betyg och resultat, utan om undervisningen, vilken också är just vad lärare kan påverka. I sin tur påverkar den allt annat.

Ta till exempel det här med ordning, som är så uttjatat i svensk skoldebatt. Är alternativet att ignorera det? Nej, inte enligt Körling. I stället visar hon att ordningsfrågan inte får kidnappa det som verkligen skapar intresse i klassrummet: innehåll.

I Körlings klassrum lyfts positiva exempel upp: hur elever kan öppna en dörr utan att störa eller hur elever själva påverkar ljudvolymen i ett klassrum vid gruppdiskussioner. Hela kapitlet ”En annan slags ordning och reda” är fullständigt klockrent. Jag önskar att denna bok hade funnits att läsa på lärarutbildningen.

Det handlar mycket om ord och språk, vilket sedan tidigare är Körlings specialitet. Av denna anledning blir jag därför extra uppmärksam på två kapitel som har andra inriktningar. Det ena kapitlet tar upp rumsliga aspekter såsom pedagogiska promenader i skolbyggnaden, det andra handlar om känslornas del av skolans verksamhet. Dessa kapitel är i linje med det som mycket pedagogisk forskning intresserar sig för just nu; att inte fokusera för mycket på språk utan att också ta in materiella, rumsliga och känslomässiga aspekter av lärande och undervisning. Flera poänger finns, även om det måste sägas att dessa kapitel inte känns lika genomarbetade som resten av boken.

I stället för att se det som en brist vill jag dock se det som en styrka att Körling befinner sig i ständig utveckling och ser undervisningen i ett vidare perspektiv. Genom detta kommer hon att fortsätta att säkra sin position som en av undervisningens viktigaste röster.

Undervisningen mellan oss — pedagogiska utmaningar

Anne-Marie Körling

Lärarförlaget

ur Lärarförbundets Magasin