Ingår i temat
Uppdrag under press
Läs senare

Emma Lewis, förskollärare:

Uppdrag under press»Låt barnen ta plats i samhället«

av Ellen Larsson
08 maj 2018
08 maj 2018
Foto: Lisa Wikstrand

Hur jobbar du med demokratiuppdraget i förskolan?

– Genom att ge barnen ett reellt inflytande på sin förskola och låta dem utforska världen utanför förskolans väggar. De offentliga rummen har spelat en viktig roll för demokratins utveckling, men får verkligen människor från olika delar av samhället mötas och ta plats på lika villkor? Vi vill låta barnen synas, höras och sätta spår i samhället.

Hur märks barnens röster i Helsingborg?

– Förra året skapade barngruppen vi arbetade med en stark relation till Sundstorget. Ett torg som kommunen satsat mycket på men som främst lockade de mest utsatta människorna i samhället. Barnen tog sig an platsen med stor nyfikenhet och såg bara möjligheter. Nu finns deras tankar om torget, som ”du har varit grym när vi varit här” och ”älskar dig Sundstorget”, bevarade i citatform på en lekfull plantering som kommunen byggt upp. Det har lockat barnen och deras anhöriga dit och förvandlat torget till en viktig plats.

Emma Lewis

Lärarkategori: Förskollärare och förstelärare, liksom ateljerista med ansvar för estetisk verksamhet och digital utveckling.

Bostadsort: Helsingborg.

År i yrket: 10 år.

Skola: Nicandersgatans förskola.

Kan du ge något mer exempel? 

– För två år sedan undersökte vi en plats i närheten av förskolan och för att skapa en starkare relation till platsen valde vi att även uppleva platsen genom greenscreen. Tekniken inspirerade barnen vilket ledde till ett filmprojekt. Barnens film Harriet och ekorren Snor fick ta plats på en av stadens biografer. I år tar våra yngsta barn plats i en koloniträdgård.

Ni har jobbat utåtriktat i flera år — varför?

– Vi behöver kämpa för ett demokratiskt samhälle där alla har rätt till sin röst och sin plats, oberoende av ålder. Jag tänker att om barn syns oftare i de offentliga rummen, kommer det i förlängningen ge en positiv effekt på stadsplaneringen. Ju mer vi sätter ord på vårt uppdrag och vår verksamhet desto mer respekt får vi, tror jag, vilket jag hoppas leder till att det satsas mer på våra förskolor.

Vilken är den största utmaningen med demokratiuppdraget just nu?

– I ett samhälle där det blåser starka högervindar krävs det att vi tar ställning aktivt varje dag. Vi måste visa på gruppens styrka, att det finns ett värde i att vara många och tänka olika. Vi vuxna måste dels vara modiga tillsammans med barnen, men också vara förebilder som i ord och handling visar vad vår värdegrund står för i praktiken.

Alla artiklar i temat Uppdrag under press (12)

ur Lärarförbundets Magasin