Läs senare

»Det måste bli rätt från grunden«

Målet för psykologen Oliver Cruz ­Rankovic är att bli rektor innan han fyllt 30. Sedan vill han starta en egen skola.

18 sep 2019
Spoken word artisten som vill starta en skola.
Foto: Anna von Brömssen

Du är nu som 26-åring relativt nybliven psykolog men har redan bestämt dig för att du vill bli rektor i stället. Varför?

– Jag vill att ungdomar som växer upp i områden med låg socioekonomisk status ska ha samma möjligheter och en lika bra skolgång som elever från mer välbärgade områden. Jag hade själv lätt för mig i skolan men växte upp i ett område där det gick dåligt för många. När jag började läsa till psykolog planerade jag att arbeta med unga människor som hamnat snett men sedan kände jag att jag inte bara ville släcka bränder utan hellre arbeta främjande. Jag ser att skolan kan vara en skyddande faktor.

Hur ska du nå ditt mål?

– Redan under utbildningen till psykolog intresserade jag mig för ledarskap i skolan och skrev ett arbete om det. När utbildningen var klar började jag som skolpsykolog på Hjällboskolan i Göteborg och jag jobbar fortfarande där med handledning av lärare och specialpedagoger. Samtidigt läser jag korta lärarprogrammet och kommer bli gymnasielärare i psykologi. Men jag vill hellre arbeta i grundskolan. På sikt vill jag starta en egen skola.

Varför då?

– Jag inser så klart att det är ett stort projekt men jag vill skapa en utbildning där det blir rätt från grunden och där vi får möjlighet att visa att skolor i områden med låg socioekonomisk status kan vara välfungerande om de får rätt möjligheter. Målet är att eleverna ska bli vettiga samhällsmedborgare som också är väl förberedda för att gå gymnasiet.

I en spoken word-dikt som finns på din Facebooksida, där du nämner ditt mål att bli rektor innan du fyllt 30, så pratar du mycket om vikten av jämlikhet. Hur tänker du åstadkomma det i praktiken?

– Jag upptäckte, när jag började läsa på om skolutveckling att de tankar jag hade från början stämmer väl överens med vad forskningen säger fungerar. Det handlar om att ha höga förväntningar och tydliga visioner om vad man vill uppnå men samtidigt möta eleverna där de är och undervisa dem på rätt nivå. Mycket hänger på lärarnas attityder. Jag har hört lärare som pratar om höga förväntningar men signalerar något helt annat till eleverna, och lärare som egentligen har en bra människosyn men pratar om vissa elever som ett besvärligt ”dom”. Men alla elever måste få ingå i ett”vi” och de behöver bli sedda. Om man lägger en bra grund för eleverna så kommer alla att gynnas av det, även de som är duktiga från början.

Du har kommit nia i SM i Poetry slam. Tror du att du kommer att ha glädje av att du är spoken word-poet i en roll som rektor?

– Ja, som rektor kommer jag att behöva prata inför folk och presentera saker, så att ha en vana av det är bra. Men jag tror också att jag när jag skriver mina texter tänker jag på saker ur många olika perspektiv och att det kan hjälpa mig att förstå och nå fram till människor. Kanske blir det också lättare för ungdomar att relatera till mig. De kan tycka att det är coolt.

ur Lärarförbundets Magasin