Ingår i temat
Andra chansen
Läs senare

»Det behövs nationella riktlinjer för komvux«

Andra chansenRektor Jonas Vig tycker att vuxenutbildningen brister i likvärdighet.

02 maj 2019
Foto: Jezzica Sunmo

Du anser att vuxenutbildningen ­brister i likvärdighet. Varför då?

– Eftersom avtalen med företagen som ordnar vuxenutbildning ser så olika ut, skiljer det sig exempelvis också hur många elever eller enheter rektorn ansvarar för och hur mycket undervisningstid eleverna får.

Vad är risken med detta?

– Jag tycker att riskerna finns för framför allt eleverna, som är ganska rörliga inom vuxenutbildningen. De vet inte alltid vad de får. Det blir också svårt för företagen att anpassa sin verksamhet utifrån de olika avtalskraven.

Jonas Vig

Lärarkategori: idrotts- och historielärare, nu rektor.

Arbetsplats: Vux Huddinge.

Ålder: 41.

Bostadsort: Stockholm.

Antal år i yrket: 10.

Hur fungerar det i din kommun Huddinge?

– I Stockholms län har vi olika slags samarbeten. Vi är många kommuner här så vi har tre, fyra ”kluster” av kommuner som samarbetar tätt. Vi försöker hela tiden se över så att utbildningen ska vara så enhetlig som möjligt för eleverna och så att de ska veta vad de får, vilken kommun de än väljer. Huddinge har gemensamt avtal med Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn.

Vilka problem brottas ni med just nu?

– Likvärdigheten och kvaliteten på utbildningen och kurser och utbildningar som inte startar. Men också att kunna mäta behovet av studieplatser. De frikostiga statliga bidragen till exempelvis yrkesvux kräver en kommunal medfinansiering som inte alla kommuner har råd med.

Behövs det nationella riktlinjer för vuxenutbildningen?

– Ja, det är min åsikt. Komvux är inte gymnasiet, men som det ser ut nu kommer det att vara en väldigt viktig aktör i många år framöver. Jag tycker att Skolverkets ”nationella yrkespaket” för komvux var en bra start; det är inget krav att ha sådana men en rekommendation. Fler och fler i vårt län följer dem. Det finns olika modeller för samverkan inom vuxenutbildningen i hela landet i dag, men jag anser att det borde vara nationella riktlinjer.

Vad kan mer förbättras?

– Komvuxlärare borde också få ett lärarlönelyft till exempel, och det borde finnas krav på en elevhälsa, vilket det inte gör i dag. Vuxenutbildningen har hamnat i blickfånget de senaste åren och det tycker jag är bra. Jag hoppas såklart att komvux lyfts fram ännu mer och tydligare i och med januariavtalet.

Hur anser du att elevernas möjlighet till en andra chans har förändrats de senaste åren?

– Rent teoretiskt finns i dag en större möjlighet än på länge. Men att det är så i praktiken är inte alls säkert, eftersom det finns så stora olikheter.

Alla artiklar i temat Andra chansen (14)

ur Lärarförbundets Magasin