Ingår i temat
Tillit
Läs senare

Daniel Sandin, gymnasielärare:

Tillit»Det finns så mycket funktionell dumhet«

23 nov 2018
Foto: Emil Malmborg

Du har nyligen skrivit om en bok om lärarens professionella frihet. Men vad är egentligen professionell frihet?

– Vi lärare har lång högskoleutbildning och oftast lång erfarenhet. Vi vet vad som fungerar bäst för våra elever. Därför är det vi som ska fatta de viktiga besluten om allt från digitala verktyg till vilken dokumentation som är nödvändig. Jag menar inte att varje enskild lärare ska få göra som hon vill, men att lärare som kollektiv och vår beprövade erfarenhet ska vara grunden för skolutveckling. Då hade vi sluppit mycket av de senaste årens utveckling där olika förstå-sig-påare kommit med olika lösningar och direktiv om vad vi ska syssla med.

Har den professionella friheten kringskurits?

– Det är jättestor skillnad att arbeta i dag jämfört med när jag började för 20 år sedan. Det finns helt andra förväntningar från elever, föräldrar och skolledning att de ska vara med och styra. Det kommer också hela tiden direktiv från kommunalt och statligt håll om vad och hur vi ska göra olika saker.

Daniel Sandin

Lärarkategori: Gymnasielärare i svenska och historia.

Arbetsplats: Katedralskolan i Lund.

Bostadsort: Kävlinge kommun

Antal år i yrket: 19.

Ålder: 45.

Som vad då?

– Det är till exempel olika former av dokumentation. Detaljerade pedagogiska planeringar och utvärderingar. Det finns undersökningar som visar att mer än hälften av arbetstiden går åt till pappersarbete. Det är hiskeliga siffror. Men min poäng är att makten bör återföras till lärare.

– Det finns också exempel på digitala utvärderingssystem som eleverna fyller i och som är automatiskt kopplade till skolledare. Chefen kan alltså gå och in och kolla vad eleverna skriver om mig. Det skapar otrygghet. Särskilt eftersom mycket av lärararbetet går ut på att testa nya saker. Det måste vi göra. Varje ny undervisningsgrupp kräver nya grepp.

Känner du dig mer kontrollerad i dag?

– Ja, det är en långsamt ökande grad av kontroll. Det är en ständig känsla av att vara ifrågasatt och att andra tror sig veta bättre. Det fanns en större tillit till oss lärare för 15–20 år sedan. Det växer explosionsartat. Jag får också hela tiden information från specialpedagoger som tycker att den och den eleven ska ha det och det. I varje enskilt fall kan man tycka att de har rätt. Men det funkar inte när vi har 30 elever i varje klass.

Hur ska lärare återta den professionella friheten?

– Vi måste inse att lärare är kompetenta och att vi besitter den kompetensen tillsammans. Det är när lärare pratar pedagogik tillsammans vi kan göra överväganden och ta beslut om vad som är bäst. Vi måste också läsa styrdokumenten noga. Det finns ett större friutrymme än vad vi tror. De beskriver vad undervisningen ska innehålla, men den här detaljerade styrningen kommer inte därifrån. I offentlig verksamhet finns det mycket av så kallad ”funktionell dumhet”. Vi gör saker mot bättre vetande för att det är något som förväntas av oss. Det ska vi sluta med.

Alla artiklar i temat Tillit (14)

ur Lärarförbundets Magasin