Ingår i temat
Fånga bildningen
Läs senare

Dania Maaliki, Libanon: Bildad är den som utmanar

15 maj 2017
Foto: Karim Mostafa

Vad är en bildad person, enligt dig?

– Jag tänker att det är någon som har mycket kunskap och kan göra något med den. Att kunna kultivera och skapa mening av kunskapen. En bildad person för mig är en tänkare, någon som hela tiden utmanar och sätter saker i perspektiv.

Hur ses bildning i ditt land, Libanon?

– Det finns en idé bland folk på gatan och en annan inom akademin. Synen på gatan hänger i högsta grad ihop med politiseringen av Libanon. Bildning där är att känna till den egna religiösa gruppen väl, att kunna spela det politiska spelet rätt. Tyvärr skulle jag säga att ingen bryr sig om vilka böcker du läst och dokumentärer du sett. Intellektuella tänkare finns mer och mer bara på universiteten.

Så det är inte traditionellt bildade personer som har hög status i samhället?

– Nej, det är sorgligt, men det är främst pengar som ger status. Att ordna dyra bröllop, köra dyra bilar. De ser upp till den som har pengar och makt. Det finns en väldigt stark tendens här att följa starka religiösa och politiska ledare, att inte ifrågasätta dem. Gör du det är du en svikare.

Men finns det inte en annan bild också, att libanser är intellektuella och kosmopolitiska och älskar att argumentera?

– Kanske det. Men jag undrar, accepterar vi verkligen andra sanningar än våra egna? Om vi gjorde det skulle vi inte ha våra politiska problem.

Finns det några specifikt libanesiska kunskaper som värderas högt i samhället?

– Om vi ser bakåt i historien så fanns en stor aktning för äldre och deras kunskap. De var kungarna i familjen och hade stort inflytande. Men det har förändrats. Jag tror att deras mer långsamma kunskap inte har någon plats i samhället i dag.

Tror du att vår kunskapssyn förändras av att informationen i dag är mer lättillgänglig och snabb?

– Det tror jag absolut. Kunskapen vi får från internet är kort, ofta svepande. När du tar fram en bok betyder det också att du tar dig tid, att du investerar något personligt. Vid datorn finns alltid något nytt att klicka fram. Vi förlorar de där stunderna för tystnad och reflektion. Jag vill inte verka dyster i min syn på världen, men jag är en person som ifrågasätter saker.

Är det en del av bildning? Att ifrågasätta, att vara en rebell?

– Jag tror det. Jag har alltid varit en rebell.

Namn: Dania Maaliki.

Ålder: 46 år.

Gör: grundskolelärare i kemi.

Bor: Beirut, Libanon.

Senast lästa bok: Manuscript Found in Accra av Paolo Coelho.

Motto: Positivt tänkande kan leda till positiva resultat.

Alla artiklar i temat Fånga bildningen (12)

ur Lärarförbundets Magasin