Läs senare

Dags att nyansera bilden av antimobbningsarbetet

InsändareMed dagens utbredda hat i sociala miljöer är det extra viktigt att skolan, där alla barn och ungdomar skolas in i de av samhället accepterade normerna och värderingarna, styrs av riktlinjer som är förankrade i forskning.

15 maj 2017

När Skolverket presenterade rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning 2011 fick man intrycket att inget antimobbningsprogram fungerar. En forskare som ingick i den forskargrupp som låg bakom rapporten gick nyligen ut i radio och sa att det var olyckligt att Skolverket presenterade rapporten så att allmänheten blev lurad att tro att inget antimobbningsprogram fungerar (Vetenskapsradion 20 februari 2017).

Vi tycker att det är dags att Skolverket ser över rapporten från 2011 och även de allmänna råden till skolorna om arbetet mot kränkande behandling från 2012.

Under de år som gått kunde ett stort antal barn kanske ha sluppit den hemska upplevelsen av att bli utsatt för mobbning i den svenska skolan. Rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning kunde ha blivit en utgångspunkt för diskussion om hur man kan arbeta mot mobbning på ett systematiskt och vetenskapligt sätt i stället för att ifrågasätta om det över huvud taget går att arbeta mot mobbning.

ur Lärarförbundets Magasin