Läs senare

Brännande aktuellt om utanförskap i förorten

09 maj 2018

Förortsdrömmar — ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering

Magnus Dahlstedt (red) 

Linköping University Press

Förortsdrömmar är en bok skriven av Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, i dialog och samarbete med en rad kollegor. Dahlstedt är medförfattare till alla kapitel och introducerar bokens brännande ämne: förorter och utanförskap i samtidens Sverige, och vägar till inkludering i samhället.

Antologin syftar till att problematisera bilden av utanförskap i städernas ytterområden, hur denna bild sprids och diskuteras i dag och dess underliggande rasism. Dahlstedt frågar sig: hur har idén om utanförskapet i förorten vuxit fram? Vilka tankar bygger den på? Vilka åtgärder möjliggör och motiverar den? Och hur förhåller sig unga människor i förorter till idén om utanförskap och inkludering och till sin framtid?

Förortsdrömmar är uppdelad i tre avsnitt. Det första diskuterar teoretiska utgångspunkter; den politiska retoriken om utanförskap och vad social exkludering är, den andra delen handlar om åtgärder, inom till exempel idrott och skola, för att motverka utanförskap. Den tredje delen ger plats åt unga människor i förorten, deras syn på sitt bostadsområde och sig själva.

Ett av kapitlen handlar om hur unga arbetslösa med utländsk bakgrund talar om sociala relationers betydelse för tillträde till arbetsmarknaden, och hur deras etnicitet eller hudfärg försvårar arbetssökandet för dem. Det blir tydligt både hur bilden av utanförskap påverkar dessa ungas chanser negativt och hur de själva söker vägar runt svårigheterna genom de kontakter de har.

Att boken behandlar både det stora sammanhanget, politiska debatter och sociala mekanismer, liksom de interventioner som just nu används för att förbättra/kontrollera förorten, och de boendes egna perspektiv och drömmar, är en styrka.

Att ämnet är aktuellt och brännande, särskilt under ett valår, är det ingen tvekan om.

Ett av Dahlstedts bidrag är kritik av den homogena bilden av utanförskapet. Men när jag läser Förortsdrömmar undrar jag om de drömmar och idéer som konstrueras av och för de unga i boken, ser likadana ut för dem alla? De ungdomar som kommer till tals har både likheter och olikheter, de är killar och tjejer, har föräldrar födda i olika länder, en del är själva födda i andra länder än Sverige, och de har troligen olika religion, sexualitet och så vidare. Präglar inte dessa skillnader deras drömmar, idéer och möjligheter?

Boken är tillgänglig för kostnadsfri nedladdning: liu.diva-portal.org (Förortsdrömmar)

 

 

ur Lärarförbundets Magasin