Läs senare

Bildande om bildning

21 sep 2018

Lärande och bildning – hundra år i Göteborg

Wanda Klintberg & Gudrun Nyberg (red)

Carlssons

 

Vid en första anblick kan man ställa sig frågan vilken relevans en bok med titeln Lärande och bildning – hundra år i Göteborg har för andra än den sentimentalt lagda göteborgsakademikern. Redaktörerna Wanda Klintberg och Gudrun Nyberg hoppas att vi ska ta del av ”de stora dragen” och visst förstår läsaren vid en närmare granskning att detta stycke utbildningshistorisk spegling har bäring långt bortom Sveriges västkust. Antologins författare bidrar alla till att ge en omfattande bild av Göteborg som en stad för utbildning och bildning, men visar samtidigt hur den lokala utvecklingen allt sedan 1800-talet i många avseenden är en del av ett större sammanhang. Det gör boken relevant också för den som aldrig satt sin fot i staden, men råkar vara intresserad av dessa frågor.

Innehållet avhandlar en rad skolformer, men också bibliotek, och rör sig kring några gemensamma teman som återkommer genom texterna. Relationen mellan bildning och utbildning är ett sådant huvudtema. Medan statligt kontrollerade utbildningar allt mer präglas av idéer från New Public Management, där målbeskrivningar, utvärderingar och nytta är framträdande, har exempelvis folkhögskolor kunnat bibehålla tanken om att bildning och personlig utveckling har ett värde i sig. Även om detta inte är nyheter utmanar bokens bredd dagens stundtals hege­moniska ideologier kring utbildning med fokus på mätbar nytta.

Ett annat genomgående tema är de byggnader som genom åren inrymt de olika verksamheterna. Ytterligare ett tema är klassperspektivet på utbildning. Exempelvis sågs redan vid slutet av 1800-talet folkhögskolan ”kunna bidraga till att nöta bort småaktiga klassfunderingar”. De många citerade röster som på detta sätt låter historien tala tillhör en annan av bokens styrkor och gör den läsvärd även för den som redan är väl insatt i utbildningshistoria.

Den lilla svaghet som kan anföras är att antologin innehåller vissa upprepningar, men det förtar inte helhetsintrycket av en bok som genom text och bild på ett föredömligt och lättsamt sätt blandar anekdotiska betraktelser med vetenskapliga översikter och idéhistoriska reflektioner. Läsaren går helt enkelt ur läsningen som en mer bildad person.

ur Lärarförbundets Magasin