Läs senare

Beröringens betydelse

21 nov 2019
Beröringens betydelse
Våra behov av handen som ett sinne, skriver en handkirurg. Foto: Getty

Handen i den digitala världen

Göran Lundborg

Carlssons förlag

Vad händer med händerna när vår värld och vardag digitaliseras alltmer? Om det har Göran Lundborg, handkirurg och professor emeritus, skrivit essäboken Handen i den digitala världen som rör sig vigt från handskriftens borttynande till hur handens användning formar hjärnan och vidare till slöjdens roll i skolan och i vardagen.

Han skriver fint om vårt behov av att både bli berörda och beröra; särskilda nervceller i huden reagerar på strykningar från en annan människa och får oss att må bra. Och vi är gjorda för att använda våra sinnen och händer på ett varierat sätt; känslan i olika material stimulerar vår hjärna. Medvetenheten om detta ökar, och taktil design, alltså formgivning som tar hänsyn till hur ytor och material känns att röra vid, har i dag rentav blivit trendigt, enligt Lundborg.

Han berättar också om hur hjärnans spegelneuroner spelar roll för vår inlärning. När vi ser andra uträtta något tar våra hjärnor till sig deras upplevelse nästan som om den vore vår egen. Att se andra, som vi kan identifiera oss med, praktiskt utföra saker, gör alltså att vi själva får en stark känsla för hur det ska göras.

Emellanåt närmar sig Lundborg stridsskriftens form – som när han diskuterar barns och ungas myckna användande av mobilerna och hur det underminerar förmågan att koncentrera sig, inte minst på lektioner. Det tar 25 minuter att återfå full koncentration efter att man avbrutits av sin (eller någon annans) telefon.

Detta är en bok full av fina reflektioner och anekdoter men det är både dess styrka och dess svaghet. Korta styck­en om än det ena, än det andra har staplats på varandra utan särskild omtanke om bokens helhet. De många anekdoterna är alltför ofta av arten ”många anser att…”, eller ”en krönikör i en tidning skrev att…” utan att ge några referenser till forskning som ger stöd och underbyggnad. Boken hade också mått väl av en mer engagerad redaktör som kunde ha strukit de många upprepningarna.

Läs också …

… Göran Lundborgs artikel Handen spelar huvudrollen i hjärnan i Pedagogiska magasinet nr 2 2016.

ur Lärarförbundets Magasin