Läs senare

Bedömning och bemötande

… både bedömning och bemötande är uttryck för en asymmetrisk relation, där pedagogen är den som bedömer och bemöter, eleven den som blir föremål för dessa ansträngningar.

17 nov 2009

Jag besöker Freinetskolan Kastanjen och blir visad runt av Freinetföreningens ordförande. När vi kommer ut på skolgården med skog och hällar berättar hon om den tidigare slöjdläraren Bengt Green. Varje onsdag, vid lunchtid, gjorde Bengt upp eld på gården. Oberoende av väder satt han där och grillade lunchmat – morötter, strömming och annat gott. Mest till sig själv, men det räckte också till de elever som dök upp för att få sitta ner och prata en stund. Han behövde aldrig vara ensam!
        När jag hör om Bengt kommer jag att tänka på Erik Hörnström, som var min klassföreståndare under gymnasieåren i Uppsala. Också han hade en ovanlig förmåga att med små medel skapa personliga relationer till sina elever. Några av de korta samtal jag hade med honom fick avgörande betydelse för beslut jag kom att fatta senare i livet. Han uppmuntrade mig bland annat att skriva. En gång tog han tag i min arm när jag var på väg ut för att ha rast. Han drog mig åt sidan och sa: ”Du skriver bra, Lars. Men du måste arbeta med
att balansera din känsla så att den inte tar över. Saklighet, balans och god stil är viktigt om du ska bli trovärdig – glöm inte det. Du har verktygen – använd dem väl. Och sluta aldrig att skriva!” Jag arbetar fortfarande med hans frågor. Och har inte slutat skriva.

I min bok Elevhälsa börjar i klassrummet berättar jag om Ingalill, klasslärare i årskurs 5.  Hon börjar varje skoldag med att läsa högt ur månadens högläsningsbok och sätter så i gång eleverna i eget arbete. Under tiden går hon runt i klassrummet, stannar en liten stund hos varje elev, växlar med låg röst några ord med var och en om allt mellan himmel och jord men oftast om sådant som hänt sedan sist.
Det kan röra sig om ridlektioner, om hur foten kändes på fotbollsträningen, om pappa kommit hem från sin resa, om tv-programmet kvällen innan. Hon känner sina elever så bra att samtalsämnena aldrig tryter, och ofta vill eleven snabbt berätta något innan hon ens hinner fråga.
        I dag handlar skoldebatten mycket om bedömning.
Hur ska elevernas prestationer värderas och bedömas på ett korrekt och rättvisande sätt, när ska det ske och hur ska de bedömningar pedagogen gör förmedlas till elev och föräldrar? När den senare frågan kommer upp kan vi också få en diskussion om bemötande. Hur ska elever och föräldrar bemötas på ett professionellt, insiktsfullt och etiskt korrekt sätt? Vi glömmer då lätt att både bedömning och bemötande är uttryck för en asymmetrisk relation, där pedagogen är den som bedömer och bemöter, eleven den som blir föremål för dessa ansträngningar.
        Men det Bengts, Eriks och Ingalills elever kommer att berätta om i vuxen ålder är tillfällen när det i stället uppstod verkliga möten. Mellan två människor i olika åldrar. Men med ett gemensamt intresse för det väsentliga i livet.

ur Lärarförbundets Magasin