Ingår i temat
Kroppen
Läs senare

Bättre lunch utan rast

KroppenEllen Keyskolan i Göteborg har schemalagda skolmåltider. Resultatet efter en termin är att de flesta barn äter mer och att det blir lugnare i matsalen.

01 feb 2019
— De har förstått att det inte är någon idé att gå tidigare eftersom de ändå inte ska ha rast, säger Bella Adielsson.
Nicke Johansson

Ellen Keyskolan är en f-6-skola där alla elever har 30 minuters mat på schemat, som en vanlig lektion.

– Jag har en tvåa och vi brukar ha matte både före och efter maten. Lunchrasten kommer efter andra mattepasset, berättar läraren Bella Adielsson.

Tidigare hade skolan problem med att många elever inte satt stilla i matsalen, inte åt eller att det var konflikter vid maten. Det ledde så klart till trötta barn. Skolans rektor hade hittat information om schemalagda måltider och i våras bestämde hon att skolan skulle testa det. Personalen var en aning skeptisk, men efter en termin flyter allt på bra. Eleverna stannar kvar hela tiden och många tar mat två gånger, även de barn som inte gjorde det förut.

– De har förstått att det inte är någon idé att gå tidigare eftersom de inte ska ha rast utan fortsätta den lektion vi hade före maten, säger Bella Adielsson.

Flera föräldrar har berättat att deras barn inte längre är vrålhungriga när de kommer hem. Skolan serverar alltid tre rätter, en med kött eller fisk, en vegetarisk och en soppa; den är det alltid några elever som tar, eftersom de då får en smörgås också. Några matvägrare finns fortfarande och till dem serverar skolan pasta och köttbullar, så att de ska få i sig någonting. Lärare eller annan personal som inte har en egen klass, som lärare i praktisk-estetiska ämnen och elevassistenter, äter också under de schemalagda måltiderna, vilket har förbättrat deras relation med eleverna.

Det vi framför allt vunnit är att vi hinner prata i lugn och ro utan stress.

– Jag tycker att det vi framför allt vunnit är att vi hinner prata i lugn och ro utan stress; ibland pratar barnen om det de lärde sig på lektionen, ibland om något helt annat, berättar Bella Adielsson.

Skolan har två klasser i varje årskurs och en nackdel med de schemalagda måltiderna är att det kan vara rörigt att gå in till matsalen. Förskoleklasserna äter med ettorna, tvåorna med treorna och så vidare. För mellanstadiet har schemaläggningen varit lite svår, eftersom deras skolmåltid ska passa ihop med olika språkval och estetiska ämnen.

Vill man testa att arbeta så här, rekommenderar Bella Adielsson att skolan är med i ett större projekt eller att personalen går någon utbildning. I Göteborgs stad arbetar flera skolor och förskolor med Lärande hållbara måltider, som är en stödfunktion för att nå stadens miljömål och läroplanens hållbarhetsmål.

Nästa steg för Ellen Key-skolan är att arbeta för att minska matsvinnet. Några klasser har redan börjat arbeta med det projektet. En annan tanke är att arbeta ämnesövergripande med mat och odling, där det går att få in no, svenska och teknik.

– Vi är i startgroparna, skolan har bara funnits i två och ett halvt år så det känns spännande att få arbeta med maten så mycket. De schemalagda måltiderna var det ingen som riktigt trodde på först, men de har fungerat mycket bättre än vi kunde förutse, säger Bella Adielsson.

Alla artiklar i temat Kroppen (16)

ur Lärarförbundets Magasin