Ingår i temat
Andra chansen
Läs senare

»Ambitionen är hög kvalitet«

Andra chansenUtbildningsminister Anna Ekström (S) ser nackdelar med entreprenad och distansstudier, men kan inte utlova några förändringar.

02 maj 2019
Anna Ekström vågar inte lova att lärare i vuxenutbildningen också ska få möjlighet till karriärtjänster.
Foto: Ola Torkelsson

Vad tycker du om att det blivit allt vanligare med vuxenutbildning på entreprenad?

– Jag tycker att fristående utbildningsanordnare har en given plats i den svenska skolan, men är väldigt kritisk till många av de former som entreprenaderna inom vuxenutbildningen tagit. Det förekommer till exempel att man kopplar betygsresultat till ersättning, vilket så klart är helt fel.

Kan man tänka sig ett annat system än det som finns i dag, där kommunerna är huvudmän och köper utbildning av privata aktörer?

– Det måste jag diskutera med Centerpartiet och Liberalerna först. Vi har som ambition att bygga ut Kunskapslyftet och framför allt sfi-utbildningen inom ramen för januariavtalet, men jag vill inte föregå den diskussionen.

Lärarna på entreprenadföretagen har sämre förutsättningar än andra lärare, till exempel inga möjligheter till karriärtjänster. Kommer det att ändras?

– Det återstår också att se, jag måste prata med våra samarbetspartier. Avsikten med januariavtalet är att ta fram professionsprogram för olika lärargrupper, men utformningen är långtifrån färdig.

Distansstudier har ökat väldigt mycket inom vuxenutbildningen, men också fått kritik för att inte ge det stöd som eleverna behöver. Ändå vill ni enligt januariavtalet att distansstudier ska öka. Varför?

– I den bästa av världar finns utbildning i hela landet, hela tiden. Med de stora kompetensförsörjningsbehov som finns, är det välkommet att satsa på distansstudier. Men jag känner ock­så till nackdelarna, som att många inte får den hjälp de behöver. Detta är en fråga med massor av avvägningar. Skulle vi inte ha tillgång till distans­studier, så skulle många som bor i exempelvis glesbygd ha färre möjligheter till studier. Ambitionen måste förstås vara att distansundervisning ska hålla lika hög kvalitet som handledarstöd i klassrummet.

De statliga bidragen till vuxenutbildningen minskas i vårändringsbudgeten med 445 miljoner kronor. Varför?

– Det är pengar som inte beräknas komma till användning under året och annars skulle gått tillbaka till statskassan.

Hur rimmar neddragningen med januariavtalets skrivning om att möjligheterna att vidareutbilda sig högre upp i åldrarna ska utökas?

– Vuxenutbildning byggs ut kraftigt och regeringen har satsat stort på regionalt yrkesvux och vi ser en ökning av antalet deltagare de senaste åren. För innevarande år beräknas dock inte utbyggnadstakten bli lika hög, varför de pengarna nu i stället används för att finansiera reformer  i skola och utbildning. Regeringen kommer fortsätta att arbeta för att vuxenutbildningen byggs ut och att möjligheten att vidareutbilda sig högre upp i åldrarna utökas.

Tycker du att elevers möjlighet till en ­andra chans har ökat eller minskat de senaste 20 åren?

– Går man så långt tillbaka tycker jag att chanserna är lika stora nu som då. Komvux framöver kommer att spela en mycket viktig roll och måste ha både ett arbetsmarknadsfokus och bildningsfokus.

Fotnot:

Intervjun gjordes delvis via email.

Alla artiklar i temat Andra chansen (14)

ur Lärarförbundets Magasin