Ingår i temat
Fånga bildningen
Läs senare

Albert Bhulana, Sydafrika: Det är matte, no och ekonomi som gäller

av Helena Reistad
15 maj 2017
15 maj 2017

Vad innebär det att vara en bildad person i Sydafrika?

– Det beror mycket på var i Sydafrika du växer upp, i vilken miljö. Där jag bor, till exempel, bor inte så mycket medelklass, så där anses du vara framgångsrik om du har ett jobb. Du är välutbildad om du har gått ut år 12 (high school), för då kan du gå rakt ut i arbetslivet. I andra delar av samhället krävs det en akademisk examen för att ses som bildad.

Ser du dig själv som en bildad person?

– Nej, när jag ser personer som är mer erfarna inom mitt forskningsfält känner jag mig väldigt liten (skratt). Men det är klart, min omgivning, mina grannar och mina elever, de ser mig som mycket bildad.

Vilken typ av kunskap eller utbildning värderas i samhället?

– Om du väljer att studera något som har med matematik eller naturvetenskap att göra, eller ekonomi, så värderas det högt. Ekonomistudier ses som en bra väg till ett välbetalt jobb. Regeringen vill att fler ska läsa matematik och naturvetenskap, men många studenter tvekar inför de utbildningarna för att kurserna anses svåra. Det gör, å andra sidan, att om du faktiskt tar exempelvis en ingenjörsexamen så får du mycket respekt.

Hur är det med studier i humaniora, språk och litteratur?

– (Skratt) Nej, det är matte och NO, matte och NO – och ekonomi – som gäller. Litteratur är inte särskilt viktigt. Har det ändrats sedan du var barn?

–Ja, jag tror att det uppmuntrades mer att satsa på något inom humaniora, eller till exempel teater då. Men det har ändrats, framför allt för att arbetsförhållandena ofta är dåliga och anställningarna är osäkra. Med den höga arbetslöshet som råder i dag är folk pragmatiska och väljer studier som leder till jobb.

Vad är det för kunskaper eller lärande som det är störst fokus på i skolan?

– Det pågår just nu en läskampanj, eftersom det visar sig att många barn inte kan läsa och skriva. De uppmuntras nu att läsa några sidor i en bok varje dag, och i vissa skolor ber de föräldrarna att läsa minst 30 minuter per dag med sina barn. Så regeringens stora fokus är läsa, skriva och räkna. På en högre nivå är det som sagt naturvetenskap, för det anses vara viktigt ur konkurrenssynpunkt på internationell nivå.

Fotnot: Arbetslösheten i Sydafrika var 2016 cirka 25 procent, enligt officiella siffror. Den är betydligt högre bland svarta ungdomar.

Namn: Albert Bhulana.

Ålder: 31 år.

Bor: Eden Park, Johannesburg, Sydafrika.

Gör: Lärare i årskurs 8, 9 och 10 i matematik och NO. Doktorand i pedagogik vid Witwatersrand-universitetet i Johannesburg.

Motto: Det har jag inget, men det här citatet kan jag verkligen relatera till: »Om du faller, kommer det alltid en ny dag – för att resa sig, resa sig och ta ett steg till.«

Alla artiklar i temat Fånga bildningen (12)

ur Lärarförbundets Magasin