Läs senare

»Vissa tror att bara svenska kvinnor får mens«

David Saleh är utbildad vårdlärare och behandlingspedagog. Han ­har utformat ett utbildningsmaterial för undervisning i sex och samlevnad för nyanlända. David Saleh undervisar elever över hela landet och föreläser för olika personalgrupper.

25 Feb 2016
»Vissa tror att bara svenska kvinnor får mens«
Sex och samlevnad för nyanlända är ett utbildningsmaterial i fyra svårighetsnivåer, utformat som tolv färdiga lektioner. Läs mer på sexkunskap.se. Foto: Alexander Mahmoud

Vad är viktigt i undervisningen i sex och samlevnad för nyanlända?

– Deras bakgrund och språk- och kunskapsnivå skiljer sig mycket, det gäller att möta dem där de är med ödmjukhet och respekt. Jag har träffat ungdomar i gymnasieåldern som tror att man kan bli gravid genom en kyss, eller att bara svenska kvinnor får mens. Det gäller att bemöta dem med kunskap. Det är bra att smälta frågan innan man svarar, att ge det tid.

Hur lägger du upp undervisningen?

– Jag möter ibland elever som inte ser sig som barn, utan som vuxna, till exempel för att de har varit barnarbetare. Därför börjar jag alltid med att berätta att man i Sverige ses som barn till arton års ålder, och om de rättigheter som barnkonventionen ger dem. Sedan berättar jag om det demokratiska svenska skolsystemet och att sex- och samlevnadsundervisning ingår. Därefter kan jag komma in på anatomi, kärlek, relationer och lust, och så småningom på normer och värderingar, som jämställdhet, hbtq-frågor och våld.

Händer det att eleverna ifrågasätter det du förmedlar?

– Ja, någon kan säga: ”Homosexuella finns inte i mitt land.” Då kan jag svara: ”Men om de nu finns i Sverige, hur skulle du bemöta dem? Är inte alla lika mycket värda?” Det blir diskussioner och det gäller att gå långsamt fram, att ge eleverna tid att reflektera från den ena lektionen till nästa. Då kan de ta till sig ny kunskap, nya normer. Det fungerar, för de är mycket intresserade.

Det förekommer att grupper av unga män utsätter unga kvinnor för sexuella övergrepp. Tror du att sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända kan bidra till att hindra övergreppen?

– Sexuella övergrepp är inte accepterade i några samhällen, men som nyanländ är det viktigt att få förklarat att vi har en frihet i det svenska samhället i hur vi ser på sex. Ungdomarna behöver få de sociala koderna klara för sig, till exempel att om en kvinna är lättklädd och festar med sina vänner, så behöver det inte betyda att hon söker sexuella kontakter.

– Jag tror att vi vuxna är rädda för att säga fel, men det farligaste är att låta bli att förklara. Är man professionell lärare ska man inte vara rädd för att väcka känslor. Öppna, enkla frågor är bra att börja med.

Sex och samlevnad är inte ett eget ämne i skolan i dag, men du tycker att det borde vara det. Varför?

– Ämnet måste sättas i relation till samhället och undervisningen måste ske fortlöpande. Då kan det bidra till att människor öppnar sig mer, känner mer tillhörighet och får större medborgarkänsla.

ur Lärarförbundets Magasin