Tema
© PG Thelander Foto: Carl-Johan Söder.
Läs senare

Vetenskaplig grund

04 Mar 2015

©PG Thelander Foto: Carl-Johan Söder

Pedagogiska magasinet nr 1, 2015. Vi sätter vår lit till akademin. En skola på vetenskaplig grund ska garantera att eleverna lär sig rätt saker, på bästa möjliga sätt. Men någon definition av begreppet har beslutsfattarna inte enats om. Och den som letar efter entydiga svar i forskningen letar förgäves. Så hur ska lärarna då göra för att leva upp till skollagens krav?

Alla artiklar i temat Vetenskaplig grund (9)

ur Lärarförbundets Magasin