Läs senare

”Skolchefer har behov av att höja sin kompetens”

INTERVJUUnder tiden som lärare, elever och skolledare är föremål för olika reformer och kunskapslyft görs väldigt lite för landets skolchefer. Samtidigt är just skolchefen en viktig person för utvecklingen av landets skolor.

14 Dec 2016

 

Foto: Kajsa Juslin
Cecilia Bjursell är ekonomie doktor vid Jönköping University samt föreståndare för Skolchefsinstitutet.

Det menar företrädare för Föreningen för Sveriges skolchefer, Kommunförbundet Skåne och Jönköping University som nu gått samman och bildat Skolchefsinstitutet. Här ska skolchefer få stöd i sitt ledarskap och erbjudas fortbildning för att få bättre möjlighet att tillsammans med rektorer och förskolechefer styra och utveckla skolan. Forskning och internationellt samarbete är också en del av uppdraget.

– Skolchefen kan vara en person med stor expertis och med möjligheter att länka samman olika aktörer. Men de skolchefer vi pratar med har ett behov av att vidareutveckla sig, bli inspirerade, höja sin kompetens och hitta nya sätt att jobba, säger Cecilia Bjursell, docent i företagsekonomi vid Jönköping University och föreståndare för Skolchefsinstitutet.

I sina tidigare studier har Cecilia Bjursell sett att det är vanligt att skolans huvudmän organiserar verksamheten som man gör i det privata näringslivet, till exempel genom att använda begreppet kund.
– Ordet kund känns lite torftigt i utbildningssammanhang. Visst ska man ha bra service och vara till för någon men det finns en risk att kundbegreppet passiviserar. Det signalerar att man kan sätta sig ner och bli en krävande kund i stället för att vara medskapare i lärandet.

Cecilia Bjursell lyfter också fram huvudmännens olika förutsättningar att utveckla skolan efter statliga direktiv och reformer.
– Den politiska majoriteten i en kommun har inte så stor betydelse som man kan tro. Det som råder är snarare pragmatiska anpassningar till olika förhållanden, till exempel om man bor i glesbygd eller i en storstad, säger hon.

För att anpassa det som gäller på ett nationellt plan efter de lokala förhållandena i en kommun krävs en bra organisation. I det arbetet är skolchefen en nyckelperson, menar Cecilia Bjursell.
– Skolchefen är en viktig länk i kunskapsbyggandet. Det kan krävas olika lösningar i olika kommuner för att erbjuda en likvärdig skola och utbildning.

Tanken med Skolchefsinstitutet är att samla forskning och erfarenheter för att sprida goda exempel. Men enligt Cecilia Bjursell är det skralt med studier på området.
– Det finns väldigt lite kunskap om hur man gör och vilka effekter det får. Så i det här sammanhanget hoppas vi kunna hitta ett arbetssätt där man utvecklar kunskap i samverkan mellan deltagarna, säger hon.

Det nya institutet inleder sitt arbete i februari. Men redan nu vill initiativtagarna ha förslag på sådant som inte fungerar för skolchefer. En webbsida blir klar inom kort och det finns även en facebooksida, Skolchefsinstitutet.

ur Lärarförbundets Magasin