Läs senare

Jabar Amin, MP: ”Ingen ska hindras från att bli lycklig”

26 Feb 2014

Vad ska vi med skolan till?

– Jag tycker en av skolans viktigaste uppgifter är att utveckla oss till humanister – humanister i den meningen att vi är demokratiska människor av kött och blod som har respekt för varandra. Som jag ser det vilar skolan på tre fundament. Det första är bildningsuppdraget, att ge oss en vid bild av världen och våra medmänniskor som kan bidra till vår utveckling som demokratiska medborgare. Det andra är att förse oss med kunskaper som kan förbereda oss för ett yrke. Det tredje är att verka för individens egen utveckling.

Vilken roll spelar skolan i samhället?

– Ett samhälle behöver en skola som betonar alla de tre aspekter som jag nyss nämnde. Fokuserar man bara på kunskapsuppdraget riskerar vi att få ett intolerant och odemokratiskt samhälle. Vill vi ha ett hållbart samhälle behöver vi en skola som utvecklar egenskaper och värderingar som är till gagn för alla.

Hur skiljer sig ditt partis vision från andra partiers?

– Om jag jämför med Folkpartiet till exempel så fokuserar de för mycket på att skolan ska förmedla kunskaper som ska leda till ett yrke eller till att höja resultaten i Pisa-undersökningen. Vill vi ha fria, självständiga, kritiska individer som kan utveckla tankar och idéer som ryms i morgondagens samhälle så är den värdegrund som skolan ska förmedla minst lika viktig.

Hur syns era visioner i er skolpolitik?

– Genom de förslag vi lägger. Bakom arbetet med ett nytt resursfördelningssystem, som kan ses som en teknisk fråga, ligger en idé om en likvärdig skola. Vi vill att alla ska lyckas som individer. Och vi håller visserligen med om att vi ska utöka antalet timmar i matematik – men inte på bekostnad av de estetiska ämnena. För att utvecklas som människa behöver du inte bara matematik utan även estetik.

Vad i er sakpolitik leder till att visionerna uppfylls?

– Det handlar om att arbeta i enlighet med visionerna. Vi vill att eleverna själva ska kunna välja vad de vill göra efter grundskolan, alltså arbetar vi för att alla ska få det stöd hon eller han behöver i ett tidigt skede. Ingen ska hindras från att göra egna val, att bli lyckliga och hitta det liv de vill leva för att skolan inte gav dem chansen.

Vilket är det största hindret i dag för att era visioner ska kunna uppfyllas?

– Att vi sitter i opposition.
 Statsvetaren Maria Jarls analys:
Historiskt är MP ett parti som sakpolitiskt varken stått till höger eller vänster. Det kan man se här också. Man talar både om friheten att göra egna val och om en skola som ska fostra demokratiska medborgare. Den här balansgången präglar MP i stort. Traditionellt sett har de varit mer positiva till friskolor än till exempel Socialdemokraterna. Men när de ser i opinionsundersökningar att folk blir mer negativa till vinstuttag blir det känsligt att prata om friskolor. Det här märks i alla partier, de måste fundera på hur de ska ställa sig i den frågan. Det är också lite motsägelsefullt att säga att Folkpartiet fokuserar för mycket på att utbildning ska leda till ett yrke och samtidigt själv nämna det som ett av de »tre viktigaste fundamenten« för skolan.

Namn:
Jabar Amin.

Politiskt uppdrag:
Ledamot i utbildningsutskottet, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

Utbildning:
Statsvetare.

Bästa skolminne: "Jag gick i skola i irakiska Kurdistan och jag tyckte mycket om att åka på utflykter och studiebesök till historiska platser. Jag minns särskilt när vi besökte lämningarna efter Ur, en av världens första städer, i södra Irak."

 

ur Lärarförbundets Magasin