Läs senare

Hallå där, Marcus Samuelsson …

… som med ett forskarteam vid Linköpings universitet skapat en datorsimulering som tränar lärarstudenters ledarskap i klassrummet.

25 Feb 2016
Hallå där, Marcus Samuelsson …
Foto: Staffan Gustavsson

Varför då?– Ska man bli duktig på något måste man träna på det. Ofta, mycket och på olika sätt. Många lärarstudenter upplever att de inte får tillräcklig övning i ledarskap. Genom datorsimulering kan de få mer träning. De kan pröva, backa och göra om, vilket skiljer sig från andra undervisningsformer. Det går ju inte att backa och börja om på samma sätt i ett klassrum.

Hur går det till?

– Studenterna delas in i par och sätts framför en dator där de får en kortfattad beskrivning av en klassrumssituation. Det handlar om vad forskningen beskrivit som vanligt förekommande störande elevbeteenden.

– De får sedan välja ett av fyra sätt att hantera situationen, det de anser vara rimligast. Alternativen baseras på ledarstilarna auktoritär, auktoritativ, demokratisk och låt-gå. Studenterna vet inte vilket alternativ som hör till vilken ledarstil. Varje val innebär konsekvenser i form av elevreaktioner, som i sin tur leder till nya situationer att hantera.

Får de en elchock om de väljer fel?

– Haha, nej. Men de måste vara beredda att motivera valet för den andra studenten. Om de inte gillar konsekvenserna kan de gå tillbaka och välja ett annat alternativ. Syftet är att stimulera till reflektion över konsekvenserna av olika val. I simuleringen kan studenterna experimentera med sitt ledarskap utan att verkliga elever kommer till skada.

Finns det verkligen lärarstudenter där ute som kan skada elever med sin undervisning?

– Även om studenterna är tränade under utbildningen och gör VFU med skickliga handledare så kan vi inte utesluta att många snabba beslut i vissa fall kan leda till skada för elever och strida mot yrkesetiken. Kollektiv bestraffning är ett sådant exempel.

Finns det ingen risk att det blir normerande, vem ska avgöra vad som är rätt och fel i en given situation?

– Om en lärare bryter mot lagen eller yrkesetiken så är det ju fel. Men vår ambition är inte att studenterna ska komma till en viss slutsats utan i stället upptäcka sina egna sätt att leda undervisningen. I USA finns simuleringar som går ut på att studenterna ska lära sig att agera på ett förut-bestämt sätt. Vi utgår ifrån att det finns flera sätt att göra rätt.

Vad tycker studenterna?

– De allra flesta är positiva och upplever innehållet i simuleringarna som intressant. Men ibland känner de sig begränsade av att inget alternativ passar, eller att de skulle vilja välja fler av dem.

– I framtiden hoppas jag att vi kan individualisera träningen och identifiera specifika moment som en viss student har svårt med.

Detta nummer av Pedagogiska magasinet handlar om kollegialt lärande. Skulle er simulering kunna användas för feedback ute på skolorna?

– Ja, absolut! Det är ett alldeles utmärkt sätt att få syn på hur olika man kan tänka kring elever som stör och hur undervisning kan ledas. Kollegor kan göra simuleringen tillsammans. Sedan kan vi ta fram en ledarskasprofil för respektive par och leda en diskussion kring vilka argument det finns för att reagera och leda på det ena eller andra sättet. 

ur Lärarförbundets Magasin