Läs senare

Hallå där, Katti Hoflin …

INTERVJU… ordförande för Läsdelegationen, regeringens nya lässatsning.

Vad ska Läsdelegationen göra?
– Uppdraget är att komma med förslag och idéer kring hur läsningen kan stärkas, bland annat med utgångspunkt i skolans styrdokument. Arbetet är en del av regeringens insatser för att ge barn och unga likvärdiga förutsättningar att nå en god läsförmåga.

Foto: Pernilla Tofte
Katti Hoflin.

Det finns redan nationella mål för litteratur- och läsfrämjande och Kulturrådet har ett handlingsprogram för läsfrämjande. Räcker inte det?
– Budskapet från utbildnings- och kulturdepartementen är att allt som redan finns är bra. Men ibland kan det finnas skäl att skapa en grupp som sätter ljuset på en fråga och som är fri att komma med skarpa förslag. Vårt uppdrag är att utmana och att visa på vad man ska sluta göra, göra mer av och börja göra nytt.

Känns det som ett svårt uppdrag?
– Nej! Självklart kommer vi inte kunna lösa en hel nations vikande Pisa-siffror. Men blir det svårt brukar det trigga mig till att bli mer kreativ. Jag känner mig som en häst i startboxen och tycker det ska bli väldigt roligt att komma i gång.

Kan du säga något om delegationen som helhet?
– Det är en helt underbar delegation av människor med olika perspektiv. Men vi kommer också att bilda referensgrupper och arbetsgrupper där barn och ungdomar är involverade.
– Jag har redan fått massor av samtal och mejl från folk som vill vara delaktiga. Det är många som grubblar på det här med att få barn och unga att läsa mer.

Ert uppdrag är bland annat att skapa mötesplatser och utåtriktade aktiviteter för läsning. Kan du ge något konkret exempel?
– Jag vill inte föregripa arbetet, först vill jag höra var de övriga i delegationen tror att vi kan göra mest nytta. Jag är säker på att de som tackat ja till att vara med har en hel del tankar och idéer om var det skaver.
– Det jag vill är att nå dem som är viktigast att nå. Vi i kulturvärlden är ofta överens. Men när var jag senast hos statsministern eller hos näringslivet och andra makthavare för att få dem att förstå att vi måste prioritera om och förändra strukturerna? Jag har aldrig förstått varför kultur-, utbildnings- och finansdepartementen inte hänger ihop.

Ledamöter i läsdelegationen: Teaterchefen Nisha Besara, docenten Ulf Fredriksson, författaren och journalisten Ann-Helén Laestadius, fotbollstränare Lars Lagerbäck, förbundssekreteraren Monica Widman-Lundmark och författaren Martin Widmark.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2018.

Hur menar du?
– Skolan har en jätteviktig roll, där når man precis alla barn. Vi i läsdelegationen kommer helt säkert titta på forskning och fundera på vad som funkar i skolan och inte. Men en liten kommun som knappt lyckas bemanna sin skola eller sitt bibliotek kan inte trolla. För att fler barn ska bli läs-galningar krävs ett större grepp. Skolan kan inte göra allt.

ur Lärarförbundets Magasin