Läs senare

Fler kvinnor får nej till forskning

I en granskning av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté framgår att målet på jämlik beviljandegrad fortfarande inte är uppnått.

09 Nov 2011

Trenden med att fler kvinnor än män får avslag på sina forskningsansökningar består. Av de 154 kvinnor som sökte projektbidrag under 2011 beviljades 19 bidrag av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.
Av de 124 manliga huvudsökanden beviljades 20 bidrag. Det betyder att kvinnorna hade en beviljandegrad på 12,3 procent medan männens var 16 procent, trots målen om en jämlik beviljandegrad. Se Pedagogiska magasinet 2/11.

ur Lärarförbundets Magasin