Läs senare

Den lyckade människan

»Läraren ska coacha eleverna ut i arbetslivet – för det är inte den bildade människan man vill skapa, utan den lyckade människan.«

15 Nov 2010

För åtta år sedan hade jag planer på att skriva en dystopisk roman. Den skulle handla om en superkapitalistisk värld där det inte fanns länder, utan enbart företag.I stället för att vara medborgare var människorna kunder. De bodde inte i Sverige och Danmark utan i Microsoft och McDonalds. Dessutom ägdes varje stadsdel och varje gata i sin tur av andra företag. För att få gå på en gata, bli hjälpt av polisen och få vård var man tvungen att vara kund hos dem, annars fick man ingen hjälp. Egenintresset styrde allt, allmänintresset intet.

Även skolan var annorlunda i den här världen. Visst undervisades det i historia, geografi och hemkunskap. Men eftersom skolan ägdes av McDonalds, studerade man bara McDonalds historia, McDonalds utbredning och hamburgarnas innehåll.

Jag skrev aldrig färdigt den här romanen. Men ofta händer det att jag tänker på den när jag hör vad som håller på att ske i skolvärlden. Helt plötsligt har utbildning blivit en guldgruva som det går att tjäna stora pengar på. Riskkapitalister och aktiebolag flockas för att ta över skolor och förskolor.

En av de privata skolorna är Jensen Education, som startades av Håkan Jensen 1996. Håkan Jensen är en managementkonsult och före detta tävlingscyklist som såg en chans att tjäna pengar på utbildning. I dag driver Jensen grund-skolor, förskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning över hela Sverige. Det går bra, tillväxten är ovanligt snabb och företaget planerar att expandera utanför Sverige.

Jensen Education har en speciell syn på skolan. De har avskaffat orden elev och lärare. I stället heter det ”kund” och ”coach.” Läraren ska coacha eleverna ut i arbetslivet – för det är inte den bildade människan man vill skapa, utan den lyckade människan. Anställda på Jensen berättar för mig att ledningen hoppas att eleverna kommer att sikta på arbeten ”inom kända svenska koncerner som H & M och Ikea.” Att vara lyckad är tydligen att bli någon inom affärsvärlden. För att exemplifiera detta måste alla anställda hos Jensen bära kostym på arbetet.

Lärarna – eller coacherna – må se ut som affärsmän, men i själva verket har Jensen en usel personalpolitik. Tidningen ETC rapporterar att det går 4,6 lärare per 100 elever hos Jensens gymnasier. Det är 41 procent färre än riksgenomsnittet. Lärarna, som ofta kommer direkt från lärarhögskolan, måste arbeta hårt för att få detta att gå ihop. En lärare berättar för ETC att de ”sliter som hundar.” Dessutom ska eleverna utvärdera lärarna i enkäter, vilket sedan påverkar lärarnas lön.

Hittills har dock inte de privata skolföretagen börjat med egna läroplaner. Och i verkligheten blir det inte så mycket av Håkan Jensens storslagna vision om kunder och coacher – undervisningen går till ungefär som vanligt.

Men allt detta är ändå symtom på att något väldigt konstigt håller på att hända. Om skolan blir en guldgruva för alla möjliga som vill tjäna en hacka kommer både lärare och elever att bli lidande. På sikt är det dessutom farligt när stora företag får makt att styra så många unga människors tankar. Vad händer om de bestämmer sig för att använda denna makt till sin egen fördel?

ur Lärarförbundets Magasin