Läs senare

De har fått mest pengar

Tre kvinnor och sju män. Så ser listan ut över de forskare som har fått mest pengar i projektbidrag av Utbildningsvetenskapliga kommittén från starten 2001 till och med 2011.

02 Maj 2012

Lisbeth Lundahl etta på listan

Vad forskar du om?
-Jag forskar på unga människor i skarven mellan skola och arbete — ungdomars karriärer i ett längre perspektiv. Jag har bland annat studerat vad som händer med unga som lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Jag forskar också på skolans plats i samhället och har precis avslutat ett projekt som heter gymnasiet som marknad.

Vem har nytta av din forskning?
-Vår forskning om gymnasieskolan som marknad tillför kunskap om de stora förändringar som skolan har gått igenom på kort tid. ta debatten om att lärare sätter för höga betyg — det är ett konkret exempel på hur marknadsanpassningen inverkar på skolans vardag. Vi visar på yrkesmässiga dilemman som marknads- situationen innebär för lärare och rektorer. Den bilden måste komma fram för att till exempel beslutsfattare ska förstå att ”här är det något som har gått snett”.

Vem har nytta av forskningen om ungas karriärer?
-I projektet om vad som händer i övergången mellan skola och arbete tittar vi på vad kommuner gör och inte gör för dem som till exempel inte har fullständiga betyg från gymnasiet. Vi ställer frågan: Varför når likartade kommuner så olika resultat? Det är viktigt både för dem som arbetar i skolan och för beslutsfattare.

Vilka slutsatser kan du dra av forskningen?
-När det gäller gymnasiet som marknad hade vi föreställningen om att vissa skolor inte skulle vara konkurrensutsatta, men det visade sig att så gott som alla är det. Marknadsanpassningen har gått rasande fort och det är en stor förändring av hela spelplanen. Kostnaderna för marknadsföring är stora, och den största utgiften är tiden som rektorer och lärare lägger ner tid som annars skulle ha gått till andra uppgifter som undervisning. Projektet om ungas väg ut i arbetslivet är vi mitt uppe i så det är för tidigt att dra några slutsatser av, annat än att vi har sett att andelen unga som förtidspensioneras har ökat så mycket att det framstår som om man har använt förtidspensionering som en extra arbetsmarknadsåtgärd.
 

Emilie Stendahl

Rankningen bygger på vilka som är huvudsökande för varje projekt. Uppgifterna är hämtade dels från UVK:s projektdatabas, som innehåller beslut till och med 2004, dels från listor över bidragsbeslut 2005—2011. Listan är gjord med reservation för eventuella felaktigheter som kan förekomma i dokumentationen.    

 

Alla artiklar i temat Forskning till vilken nytta? (11)

ur Lärarförbundets Magasin